Opera sprawdza zgodność ze standardami W3C

Opera Software opracowała technologię wyszukiwania, która nie indeksuje zawartości stron internetowych, ale informacje o ich strukturze i technologiach wykorzystanych do ich stworzenia. System nosi nazwę Metadata Analysis and Mining Application (MAMA).

MAMA wyrosła na bazie rutynowych testów, jakie producent przeglądarki Opera przeprowadza, aby sprawdzić zgodność aplikacji z powszechnie wykorzystywanymi technologiami budowy stron WWW. System indeksuje zastosowane w danym serwisie internetowym techniki, np. HTML, XTHML, CSS itp. Takie informacje mogą okazać się szczególnie pomocne dla twórców stron, którzy - szukając odpowiednich dla siebie rozwiązań - będą mogli podpatrywać, w jaki sposób daną technologię zastosowali inni (jak przekonuje Snorre Grimsby, przedstawiciel Opera Software, "wzajemne pożyczanie pomysłów w środowisku web developerów jest faktem powszechnie znanym").

Dzięki MAMA można też sprawdzić, jak twórcy stron internetowych radzą sobie z implementacją standardów konsorcjum World Wide Web. Opera Software wykorzystała już system wyszukiwawczy do przeprowadzenia badania Internetu. Z analizy tej wynika, że na przeciętnej stronie WWW można znaleźć 47 błędów w obsłudze standardów W3C. Zgodnych ze standardami jest tylko nieco ponad 4 procent serwisów. Godne odnotowania, iż kod stron tworzonych za pomocą programu Adobe Dreamweaver jest w znaczącym stopniu niepoprawny (tylko w 3,4% przypadków nie system MAMA nie odnotował błędów), nie ma zaś zastrzeżeń do stron stworzonych w Apple iWeb (aż 81 % serwisów uznane zostało za poprawne).

W ciągu najbliższych tygodni pod tym adresem ma zostać opublikowana seria artykułów, opisujących zastosowanie MAMA na wewnętrzne potrzeby Opera Software wraz wynikami analiz, statystykami oraz zaobserwowanymi trendami. Do końca 2008 r. spółka roześle do wybranych przedstawicieli organizacji zajmujących się standardami sieciowymi zaproszenia do udziału w beta-testach mechanizmu. Publiczne udostępnienie MAMA planowane jest na pierwszy kwartał 2009 r.