Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Opera - nowa, bezpieczna wersja

Firma Opera Software udostępniła nową - oznaczoną numerem 8.01. wersję przeglądarki internetowej Opera. Przygotowanie uaktualnienia było konieczne po tym, jak firma Secunia poinformowała o wykryciu błędów w zabezpieczeniu Opery.

Z nowej wersji usunięto szereg błędów związanych z bezpieczeństwem - najpoważniejszy był problem ze skryptami Java, które umożliwiały zdalnym użytkownikom uzyskanie dostępu do plików użytkownika oraz przeprowadzenie ataku typu 'cross-site scripting'.

Problem został szczegółowo opisany przez firmę Secunia - jej eksperci uznali błąd za 'umiarkowanie krytyczny'. Zalecanym rozwiązaniem jest zainstalowanie udostępnionej właśnie nowej wersji Opery - oznaczonej numerem 8.01 (nowa wersja Opery dostępna jest na platformy Windows oraz Linux).

Więcej informacji: Opera Software.