Opcom: przepraszamy za nieuczciwe praktyki

IAB poinformowało o sukcesie zakończonych mediacji pomiędzy firmami Opcom s.c., SARE Sp. z o.o. oraz ThinkOpen Sp. z o.o. i o podpisaniu porozumienia.

Przypomnijmy, iż konflikt pomiędzy firmami działającymi w obszarze e-mail marketingu dotyczył stosowania nieetycznych praktyk przy promowaniu jednego ze swoich produktów przez agencję Opcom Grupa Eskadra.

Pisaliśmy o tym w tekście Czy Opcom wytłumaczy się z nieuczciwych praktyk przed IAB?. Pojawiły się również zarzuty, iż spółka Opcom Grupa Eskadra dokonała kradzieży własności intelektualnej australijskiej firmy Freshview bezprawnie wykorzystując jej metodologię badawczą do opracowania własnego raportu.

Zarząd Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska wydał oświadczenie, iż w wyniku spotkania mediacyjnego odbytego z inicjatywy IAB Polska, a przeprowadzonego w obecności bezstronnego mediatora sądowego, pomiędzy firmami Opcom s.c., SARE Sp. z o.o. oraz ThinkOpen Sp. z o.o., zostało zawarte porozumienie.

Wobec faktu, iż obydwie strony, w większości podniesionych zarzutów dysponowały sprzecznymi opiniami prawnymi, jako Związek uznaliśmy, iż w celu uniknięcia eskalacji problemu należy dołożyć starań zmierzających do umożliwienia stronom zawarcia satysfakcjonującego je, porozumienia - czytamy w Oświadczeniu.

Zarząd IAB Polska podkreślił fakt, iż firmy zasiadając do mediacji umiały zachować zdrowy rozsądek, dystans oraz biznesowe podejście, a także przyznał, iż niniejsza sprawa stała się impulsem do ustalenia katalogu zasad etycznych Związku.

Oświadczenie spółki Opcom s.c.

W związku ze złożoną w IAB Polska prośbą o interwencję w sprawie podejrzeń o naruszanie przez Opcom norm etycznych i prawnych podczas promowania usług e-mail marketingowych, świadczonych pod marką Freshmail w imieniu spółki Opcom, dystrybutora systemu Freshmail, niniejszym oświadczamy, iż zarzuty postawione wobec poniższych kwestii należy uznać za zasadne. Dlatego wyjaśniamy :

1)Stwierdzenie, iż Freshmail "jako pierwszy system do e-mail marketingu w Polsce udostępnił możliwość śledzenia wysyłek w Google Analytics" było niefortunne. Wiele polskich systemów współpracowało z Google Analytics już wcześniej. Freshmail natomiast, naszym zdaniem, pozwolił na precyzyjną, udoskonaloną analizę statystyk i identyfikację poszczególnych źródeł odwiedzin i to powinno być treścią wypowiedzi.

2)Sformułowanie "jako jedyni w Polsce zdecydowaliśmy się na automatyczne udostępnienie go (systemu) wszystkim zainteresowanym" nie powinno zawierać przymiotnika "jedyni" lecz wyraźniej zasygnalizować różnicę pomiędzy systemami. Wyjaśniamy, iż tym sformułowaniem chcieliśmy podkreślić udostępnienie pełniejszej wersji systemu umożliwiającej np. testowe wysyłki. Inne systemy udostępniały dotychczas wersje ograniczające część funkcji.

3)Wypowiedź "w chwili obecnej z pełną odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że Freshmail jest najnowocześniejszym systemem i został tak opracowany, że pod każdym względem wyprzedza konkurencję" było subiektywne. Trudno określić kryteria i trudno zbadać rzetelnie, który z systemów na rynku rzeczywiście w danym momencie jest najnowocześniejszy. Równocześnie przyznajemy, że wobec faktu, iż system Freshmail nie posiada niektórych funkcji dostępnych w innych narzędziach do e-mail marketingu, w naszej wypowiedzi nie powinno znaleźć się stwierdzenie mówiące o wyprzedzaniu konkurencji pod każdym względem.

4)Użycie przymiotnika "najtańszy" nie odpowiadało rzeczywistości rynkowej: istnieją przypadki, w których systemy konkurencyjne są tańsze niż Freshmail. Stosując powyższe określenie chcieliśmy zaznaczyć odmienność modelu rozliczeń, polegającą przede wszystkim na odejściu od abonamentu.

5)Przepraszamy za wykorzystanie w reklamie elementów upodobnionych do znaku zastrzeżonego firmy SARE.

6)Nie zamierzaliśmy i nie zamierzamy nakłaniać klientów konkurencyjnych firm do rezygnacji ze świadczonych im usług. Nie zamierzaliśmy i nie zamierzamy dyskredytować konkurencyjnych firm.

7)Przyznajemy, że w prowadzonej działalności wykorzystaliśmy: umowę licencyjną oraz treść wiadomości systemowej, opracowanych przez konkurencyjną firmę. Za naruszenie przepraszamy autorów i wszystkich zainteresowanych.

8)Opcom dołoży szczególnych starań, by w przyszłości w jednoznaczny sposób identyfikować i ujawniać źródła wykorzystywanych materiałów oraz informacji w prezentowanych przez siebie badaniach.

9)Pozycjonowanie serwisu www.freshmail.pl zostało zlecone firmie zewnętrznej. Nie zmienia to odpowiedzialności Opcomu, dlatego podjęliśmy natychmiastowe starania w celu usunięcia spornych elementów pozycjonowania. Jednocześnie stosowanie tzw. farm linków uznajemy za niezgodne z dobrymi praktykami.

Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności przepraszamy przedstawicieli firm podpisanych pod złożonym w IAB Polska wnioskiem, a także wszystkich zainteresowanych. Deklarujemy także, że dołożymy wszelkich starań, aby podobne sytuacje nie miały więcej miejsca.