Onet wybuduje nową serwerownię

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Onet.pl wyraziło zgodę na zakup nieruchomości pod budowę nowej serwerowni. Sam grunt kosztować będzie spółkę ponad 2 mln zł.

Nieruchomość znajduje się w obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Krakowski Park Technologiczny, zarządzanej przez spółkę "Krakowski Park Technologiczny" Spółka z o.o, której udziałowcami są: Skarb Państwa, Miasto Kraków, Województwo Małopolskie, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Huta im. T. Sendzimira.

Cena nieruchomości sięga 2,240 mln zł netto.

Komunikat Grupy Onet