Onet.pl wyprzedaje Optimusa

Zarząd spółki Grupa Onet.pl poinformował, że zbył kolejną transzę (630 tys.) akcji zwykłych spółki Optimus na rzecz BRE Banku. Taka liczba akcji uprawnia do 6,71% kapitału zakładowego i do analogicznej liczby głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.

Transakcja, której wartość wyniosła 5,5 mln złotych była wynikiem realizacji umowy podpisanej przez Spółkę z BRE Bankiem.

Na jej podstawie BRE Bank zobowiązał się do nabycia I transzy (750 tys.) akcji Optimusa posiadanych przez Grupę Onet.pl oraz do wskazania nabywcy pozostałych posiadanych przez Onet akcji Optimusa. Jako nabywca kolejnej transzy 630 tys. akcji wskazany został BRE Bank.

Po zbyciu kolejnej transzy akcji spółki Optimusa, w posiadaniu Grupy Onet pozostaje 300 tys. akcji tej spółki, które uprawniają do 3,2% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy oraz analogicznej części kapitału zakładowego spółki Optimus.