Onet.pl rozszerza tematy dyskusji

Onet.pl wprowadził usługę, która daje użytkownikom możliwość zakładania prywatnych forów dyskusyjnych, nie związanych tematycznie z konkretnym artykułem opublikowanym w portalu.

Serwis forum.onet.pl umożliwia rozpoczęcie rozmowy dotyczącej własnego wątku tematycznego. Po wpisaniu adresu poczty elektronicznej i po kilku etapach procedury rejestracji internauta staje się właścicielem forum prywatnego. Założyciel wybiera jego nazwę i kategorię katalogu, pod którą umieszczony zostanie dany wątek. Jeśli forum nie kwalifikuje się do umieszczenia w dostępnych kategoriach, proponowanych przez portal, można zaproponować utworzenie nowej kategorii, wysyłając propozycje nazwy do administratora forum.

Posiadacz prywatnego forum ma możliwość „czuwania” nad jakością prowadzonych rozmów poprzez funkcję moderowania komentarzy oraz nadawania statusu „przyjaciela” danego forum lub wpisania natrętnych i niepożądanych dyskutantów na tzw. „czarną listę” komentujących.

Onet.pl podaje, że codziennie w portalu pojawia się 40 tys. komentarzy do użytkowników.

Więcej informacji:

http://www.forum.onet.pl