Onet.pl - 62% więcej z usług marketingowych

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Onet z działalności internetowej w I półroczu 2005 roku wyniosły 39,7 mln zł i były o 38% wyższe od przychodów ze sprzedaży odnotowanych w I półroczu 2004 roku. Zysk netto odnotowany w I półroczu 2005 roku wyłącznie na działalności internetowej wyniósł 13,2 mln zł. W analogicznym okresie 2004 roku działalność internetowa przyniosła zysk w wysokości 5,5 mln zł.

W I półroczu 2005 roku Grupa Onet zanotowała skonsolidowany zysk operacyjny w wysokości 10,5 mln zł. Zysk operacyjny za I półrocze 2004 r. wyniósł 3,9 mln zł, obecne wyniki są więc o 166% wyższe.

Wartość operacyjnego EBITDA odnotowana na działalności internetowej (portal Onet.pl) wyniosła 14,7 mln zł.

Przychody z tytułu sprzedaży usług marketingowych w I półroczu 2005 r. stanowiły 77% ogółu przychodów ze sprzedaży generowanych przez Onet.pl. Zanotowane w I półroczu 2005 r. przez portal Onet.pl gotówkowe przychody ze sprzedaży usług marketingowych, oferowanych za pośrednictwem portalu, wzrosły o 62% w porównaniu do przychodów odnotowanych z tego tytułu w analogicznym okresie 2004 roku.

Przychody wygenerowane przez działalność internetową stanowiły 75,8% przychodów ze sprzedaży generowanych przez wszystkie podmioty operacyjne Grupy Onet.pl, do której obok portalu należy Wydawnictwo Pascal, wydzielone i przeznaczone do sprzedaży.

Niedługo: więcej o wynikach największych polskich portali w I półroczu 2005