Onet ograniczył straty

Skonsolidowane przychody Grupy Onet w IV kw. w wysokości 29,2 mln zł - o 6,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. (27,5 mln zł). Narastająco za cztery kwartały przychody Grupy Onet sięgneły 87,83 mln zł.

W okresie październik-grudzień 2003 r. grupa ograniczyła stratę netto o 89 proc. w ujęciu rocznym do 0,5 mln zł. Strata netto w minionym roku zmniejszyła się natomiast o 11 proc. do poziomu 13,9 mln zł (15,6 mln zł).

Onet ograniczył straty

Wyniki finansowe Grupy Onet w latach 1999-2003

Spółka Onet.pl zanotowała przychody rzędu 70 mln zł i 12,7 mln zł straty. Raport Grupy Onet za 2003 r. uwzględnia wyniki krakowskiej spółki DRQ. Producent oprogramowania w ciągu 2003 r. zarobił 4,45 mln zł netto - o 2 proc. mniej niż rok wcześniej (4,53 mln zł). Przychody wyniosły 23,58 mln zł wobec 27,69 mln zł w ubiegłym roku. 6 stycznia została sfinalizowana transkacja sprzedaży 85 proc. udziałów DRQ warszawskiemu Ster-Projektowi za 36,3 mln zł.