Onet kupuje Onet

Grupa Onet skupuje własne akcje w czasie zniżki. Zarząd spółki poinformował, że 23 września 2002 nabył 27 435 akcji własnych, a 24 września kolejny pakiet 20 020 własnych akcji.

Transakcje te zostały zawarte aby –zdaniem zarządu spółki - zapobiec dalszemu znaczącemu spadkowi ceny akcji (a przez to także wartości kapitalizacji), który nie wynikałby z analizy fundamentalnej sytuacji Grupy Onet. Zdaniem zarządu GO, spadek ceny akcji nosił znamiona spekulacyjne.

Jak poinformowano w komunikacie, zniżka cen akcji, która miała miejsce na krótko przed opublikowaniem kolejnego raportu, mogła mieć negatywny wpływ na możliwości pozyskiwania kapitału przez Grupę Onet w przyszłości.

Akcje nabyte 23 i 24 września zostały kupione po średnich cenach wynoszących odpowiednio 16,51 zł oraz 20,45 zł. Wartość transakcji wyniosła zatem 862 360,85 zł. Pozyskane pakiety akcji stanowią odpowiednio 0,40 % oraz 0,29% kapitału zakładowego spółki i łącznie uprawniają do 0,38% głosów na WZA Grupy Onet.