Onet komórkowy

Prezes URTiP podpisał kolejne, ósme już zezwolenie dla operatora wirtualnej sieci komórkowej w Polsce.

Na mocy zezwolenia prezesa Urzędu Regulacji Telekomunikacji i Poczty, Witolda Grabosia, wirtualnym operatorem będzie mogła stać się spółka Onet.pl.

Dokument wydany na 25 lat uprawnia do eksploatacji publicznej ruchomej sieci telefonicznej na terenie całego kraju. Onet.pl będzie mógł rozpocząć świadczenie usług jako operator wirtualnej sieci komórkowej (MVNO - Mobile Virtual Network Operator), przy współpracy z innym uprawnionym operatorem sieci telefonicznej w Polsce.

Do tej pory zezwolenia na świadczenie tego typu usług otrzymały firmy: Genesis, Millennium Communications, Nasza Telekomunikacja, Premium Internet, SM-Media, Tele 2 Polska, Teleplus.