Oferta dla średniaków

Tylko 27% największych polskich firm korzysta z usług hostingowych. Najważniejszymi barierami jest nieznajomość usług, a także poczucie braku bezpieczeństwa zasobów powierzonych obcym serwerom.

Firma badawcza MEMRB na zlecenie eCenter przeprowadziła wywiady w działach informatycznych 100 polskich firm z listy 500 największych w Polsce. Z badań tych wynika, że z usług hostingowych korzysta 27,8 % firm, z usług kolokacyjnych zaś - 16,7 %, a z usług ISP 5,6 %.

Z pośród firm, które tych usług nie wykupują na zewnątrz, 4% wyraża zainteresowanie hostingiem i kolokacją a 11,1 % usługami ISP. Przedstawiciele tych firm wskazują na oszczędności na kosztach sprzętu i pracowników oraz lepszy serwis wyspecjalizowanych firm, jako argumenty za skorzystaniem z ich usług.

Przedstawiciele firm, które tymi usługami zainteresowane nie są stwierdzają najczęściej (ponad 50%), „że nie widzą takiej potrzeby”. Konkretnymi argumentami „przeciw” była obawa o bezpieczeństwo danych i fakt posiadania własnych specjalistów. Niektórzy badani twierdzili, że skorzystanie z usług na zasadzie outsourcingu podwyższa ich koszty.

MEMRB przeprowadził także wywiady z przedstawicielami firm internetowych na temat omawianych usług. Konkluzje tych wywiadów to m.in. niska świadomość możliwości skorzystania z tych usług i brak merytorycznej wiedzy na ich temat. Ankietowani twierdzą, że usługi te są odpowiednie dla średnich firm, które takie rozwiązania już stosują, narzekając jednocześnie na wysokie koszty.