Oferta Internet Group wstrzymana

Komisja Nadzoru Finansowego przerwała ofertę publiczną akcji Internet Group. Spółka błędnie określiła wartość emisji w swoim prospekcie emisyjnym, w którym podała, że chce z giełdy 171 mln zł, kwota ta powinna być o 60 mln zł wyższa.

"W dniu 22 marca 2007 r. Przewodniczacy KNF Stanisław Kluza na podstawie

upoważnienia Komisji nakazał przerwanie przebiegu publicznej oferty akcji spółki Internet Group do dnia 4 kwietnia 2007 r. Decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci." - czytamy w komunikacie KNF.

Przebieg publicznej oferty Internet Group jest tym samym przerwany do dnia 4 kwietnia.

Więcej o emisji akcji Internet Group i pomyłce w prospekcie emisyjnym można przeczytać tutaj.

Komunikat KNF (PDF)

Oświadczenie zarządu Internet Group S.A., 22 marca 2007 r.

Zarząd Internet Group SA informuje, że w dniu 21 marca 2007 r. Spółka złożyła w Komisji Nadzoru Finansowego aneks do prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dniu 19 marca 2007 r. i opublikowanego w dniu 21 marca 2007 r. Aneks został przygotowany, zgodnie z artykułem 16 Dyrektywy nr. 2003/71/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 4 listopada 2003 r. w związku z niedokładnością odnoszącą się do informacji zawartych w prospekcie emisyjnym.

Powstałą niedokładność słowną Zarząd niezwłocznie zgłosił do Komisji Nadzoru Finansowego.

W dniu 22 marca 2007 r. Komisja Nadzoru Finansowego wydała decyzję o nakazie przerwania przebiegu publicznej oferty akcji serii F do dnia 4 kwietnia 2007 r.

Zarząd zamierza niezwłocznie wyjaśnić wszelkie wątpliwości i przystąpić do realizacji opracowanej przez Zarządy Internet Group S.A. i CR Media

Consulting S.A strategii zgodnie z Porozumieniem Inwestycyjnym z dn. 10 sierpnia 2006 r.

Zarząd INTERNET GROUP S.A.

Aktualizacja: 30 marca 2007 08:47

Komisja Nadzoru Finansowego uchyliła decyzję dotyczącą przerwania oferty publicznej spółki Internet Group.

KNF zatwierdziła aneksy do prospektu Internet Group. Spółka skorygowała w nich błędne informacje dotyczące szacunkowej wielkości środków z emisji.

Aktualizacja: 22 marca 2007 21:48

Zamieściliśmy oświadczenie zarządu Internet Group S.A. .