Ofensywa TeleDanmark

Współpraca TeleDanmark z Szeptelem oznacza stworzenie kolejnej grupy konkurencyjnej wobec Telekomunikacji Polskiej. Na walce o rynek skorzystają klienci, ale tylko instytucjonalni.

Współpraca TeleDanmark z Szeptelem oznacza stworzenie kolejnej grupy konkurencyjnej wobec Telekomunikacji Polskiej. Na walce o rynek skorzystają klienci, ale tylko instytucjonalni.

Przeciwnik Telekomunikacji Polskiej powstał na początku kwietnia br. Może z nią konkurować zarówno w sektorze usług telekomunikacyjnych, jak i dostępu do Internetu. Jest nim grupa skupiona wokół TeleDanmark. Wzorem naszego narodowego operatora, który działa w oparciu na TP SA (telekomunikacja i usługi dostępowe), Centertel (telefonia komórkowa) i TP Internet (portal i narzędzia do tworzenia przedsięwzięć w Sieci), Duńczycy stworzyli konkurencję. Pakiet akcji Polkomtela, operatora telefonii komórkowej, posiadali od dawna. Powiększali go systematycznie, obejmując kolejne emisje akcji skierowane do udziałowców. Obecnie dysponują 19,61%.

W lutym kupili od Softbanku 51% akcji spółki Net2Net (która teraz będzie działać pod nazwą Zillion), największej grupy dostawców usług internetowych konkurencyjnych wobec TP SA. Na początku kwietnia do duńskiej grupy dołączył Szeptel - regionalny operator telekomunikacyjny z Szepietowa, notowany na giełdzie, mający ogólnokrajowe ambicje i odpowiednie koncesje na świadczenie usług na terenie Polski. Szeptel i TeleDanmark Internet (spółka z grupy TeleDanmark) zawarły 5 kwietnia br. umowę strategiczną. Zamierzają wspólnie budować ogólnopolską sieć szkieletową i dostępową. Ma ona połączyć największe polskie miasta: ogółem 5 tys. km na terenie całego kraju. Szeptel zbudował już odcinek 350 km między Białymstokiem, Łomżą, Ostrołęką i Warszawą. Zgodnie z umową będzie on dystrybutorem usług dostarczanych przez TeleDanmark Carrier Services, a także zajmie się obsługą TeleDanmark w Polsce.

Spółki podpisały też umowę o preferencyjnej współpracy Szeptela

z firmami związanymi kapitałowo z TeleDanmark - Zillionem i Polkomtelem. Duńczycy otrzymają także opcję na zakup akcji Szeptela. Szczegóły zostaną uzgodnione w odrębnej umowie.

"Rozmowy w tej sprawie są bardzo zaawansowane, a ewentualne decyzje zostaną podjęte w najbliższym czasie" - mówi Ole Jakob Thorsen, wiceprezes TeleDanmark.

Nie chciał on jednak podać szczegółów. Jak twierdzi, TDC może kupić akcje Szeptela nowej emisji, ale nie w trakcie planowanej na koniec kwietnia subskrypcji, lecz od inwestorów finansowych po jej zakończeniu (szepietowska spółka planuje wyemitowanie od 5 mln do 10,5 mln walorów serii H). Zarząd Szeptela nie ukrywa, iż w przyszłości TeleDanmark może stać się większościowym udziałowcem firmy.

Spółka w ciągu dwóch lat będzie potrzebowała co najmniej 140 mln USD na inwestycje, 70 mln ma pochodzić z kolejnych emisji akcji, drugie tyle - z kredytów. "Możliwości współpracy między naszą spółką a Polkomtelem i Zillionem będzie kilka" - tłumaczy Michał Skolimowski, prezes zarządu Szeptela. Najważniejszą ma być udostępnianie partnerom infrastruktury budowanej przez Szeptela sieci. Dotychczas rynek ten zdominowały Telekomunikacja Polska i współpracujące

z nią Tel-Energo. Obecnie walka toczyć się będzie o odebranie dużych klientów TP SA.