Odszedł pionier polskiego Internetu

22 marca w wieku 63 lat zmarł Andrzej Smereczyński - człowiek, który podłączył Polskę do Internetu.

Odszedł pionier polskiego Internetu

Andrzej Smereczyński

Andrzej Smereczyński był z wykształcenia inżynierem technologiem teleelektrykiem. Pełnił funkcję krajowego koordynatora sieci EARN w Polsce - to On przyłączył Polskę do pierwszej międzynarodowej sieci komputerowej w 1990 r.

Za swe zaangażowanie w rozwój sieci w Polsce i krajach sąsiednich otrzymał prestiżową nagrodę Pioneer of the Electronic Frontier w 1992 r. w Waszyngtonie, ustanowioną przez Electronic Frontier Foundation. Zawodowo Andrzej Smereczyński przez wiele lat związany był z Uniwersytetem Warszawskim - ostatnio pracował w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego.

Pionier polskiego Internetu zmarł w wieku 63 lat. Więcej informacji o podłączeniu Polski do Internetu znaleźć można w naszej rozmowie z Andrzejem Smereczyńskim, przeprowadzonej w 2003 r - "PLEARN - zanim nastał Internet".