Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Odszedł pionier polskiego Internetu

22 marca w wieku 63 lat zmarł Andrzej Smereczyński - człowiek, który podłączył Polskę do Internetu.

Odszedł pionier polskiego Internetu

Andrzej Smereczyński

Andrzej Smereczyński był z wykształcenia inżynierem technologiem teleelektrykiem. Pełnił funkcję krajowego koordynatora sieci EARN w Polsce - to On przyłączył Polskę do pierwszej międzynarodowej sieci komputerowej w 1990 r.

Za swe zaangażowanie w rozwój sieci w Polsce i krajach sąsiednich otrzymał prestiżową nagrodę Pioneer of the Electronic Frontier w 1992 r. w Waszyngtonie, ustanowioną przez Electronic Frontier Foundation. Zawodowo Andrzej Smereczyński przez wiele lat związany był z Uniwersytetem Warszawskim - ostatnio pracował w Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego.

Pionier polskiego Internetu zmarł w wieku 63 lat. Więcej informacji o podłączeniu Polski do Internetu znaleźć można w naszej rozmowie z Andrzejem Smereczyńskim, przeprowadzonej w 2003 r - "PLEARN - zanim nastał Internet".