Odsłuchać e-mail

Sieć Plus GSM, jako pierwsza w kraju, umożliwia odsłuchanie tekstowych wiadomości e-mail oraz udzielenie na nie głosowej odpowiedzi. Usługa jest dostępna dla użytkowników sieci posiadających konto pocztowe „Plusnet”.

Rozwiązanie oferuje możliwość zapoznania się z wiadomością typu e-mail w miejscu, w którym nie ma dostępu do komputera podłączonego do sieci. Użytkownik, który otrzyma SMS-a z informacją o nowej wiadomości znajdującej się w jego skrzynce pocztowej, może ją odsłuchać. System odczytuje wiadomości w kolejności od najnowszej do najstarszej. Program czyta najpierw informację o nadawcy, dacie otrzymania, temacie oraz informację o załącznikach wiadomości, a następnie po powtórnym wybraniu jej treść.

Po odsłuchaniu wiadomości użytkownik może na nią odpowiedzieć. Nadawca wiadomości, na którą odpowiadamy, otrzyma ją w e-mailu w postaci załącznika dźwiękowego. Abonenci sieci Plus GSM oraz użytkownicy usługi Simplus mogą włączyć „Dostęp głosowy” samodzielnie.

Dostęp głosowy jest oparty na technologii zamiany tekstu na głos (ang. Text to speech). Mechanizm TTS jest w stanie nie tylko przeczytać dowolny tekst w języku polskim lub angielskim, ale również rozpoznaje, w jakim języku wiadomość jest napisana, i automatycznie przestawia się podczas czytania.