Odrodzenie reklamy?

Prognozy z rynku amerykańskiego wskazują, że recesja na rynku reklamowym zmierza ku końcowi.

Według raportu USB Warburg w ośmiu z dziesięciu głównych kategorii handlowych w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosły wydatki na reklamę. Według banku wydatki na reklamę w br. wzrosną o 1%. Według wcześniejszych prognoz wartość rynku reklamowego miała zmaleć w 2002 roku o 2%. W minionym roku amerykański rynek reklamowy skurczył się o 10%. Według analityka USB Warburg recesja na amerykańskim rynku reklamy zmierza jednak ku końcowi, a cykliczne odrodzenie rynku nadchodzi szybciej niż się spodziewano.

Przewidywania SponsorClick, co do wielkości wzrostu wydatków sponsorskich w 2002 roku zostały ostatnio podwyższone z 10% do 12% (w 2001 roku wzrost wyniósł 5%). Wśród przesłanek, które wpłynęły na podwyższenie prognoz wymieniany jest fakt, że największy obecnie światowy reklamodawca, Unilever, ogłosił ostatnio zwiększenie o 200 mln USD swoich tegorocznych budżetów sponsorskich.

Spadł natomiast wskaźnik Internet Confidence, publikowany wspólnie przez Yahoo! i ACNielsen. Kwartalny wskaźnik zaufania do internetowych usług i produktów spadł o 4 punkty, do 111, w porównaniu z IV kwartałem ub. roku. Pomimo to jego wartość nadal przewyższa wynik z II i III kw. ub. roku. Według Yahoo! spadek jest wynikiem przede wszystkim osłabienia intensywności działań przez najczęściej i najwięcej korzystających z Internetu użytkowników. Byli oni mniej usatysfakcjonowani z poziomu wykonania zamówionych online usług i towarów w minionym sezonie wakacyjnym, uważają autorzy wskaźnika.

Według GartnerG2 przychody z marketingu e-mailowego wzrosną z 948 mln USD w 2001 do 1,26 mld USD w br. W 2005 roku wielkość przychodów przekroczy w tym sektorze 1,5 mld USD. Poczta reklamowa przeżyła już swój okres największej intensywności. Jej udział w ogólnej liczbie poczty dostarczanej do amerykańskich gospodarstw domowych spadł, według szacunków GartnerG2, do 50% obecnie z 65% w roku ub. Wskaźnik click-trough w przypadku mailingów reklamowych przesyłanych za zgodą użytkownika wynosi obecnie 7%. Wskaźnik liczby podjętych po przeczytaniu takiej poczty działań wynosi 1%. Podobną wartość ten ostatni wskaźnik przyjmuje w przypadku tradycyjnej „papierowej” poczty reklamowej, jednak koszt dotarcia do 1000 użytkowników wynosi w przypadku kampanii elektronicznej 5 do 7 USD, podczas gdy w przypadku kampanii tradycyjnej – 500 do 700 USD.