Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Odrodzenie reklamy?

Prognozy z rynku amerykańskiego wskazują, że recesja na rynku reklamowym zmierza ku końcowi.

Według raportu USB Warburg w ośmiu z dziesięciu głównych kategorii handlowych w ciągu ostatnich trzech miesięcy wzrosły wydatki na reklamę. Według banku wydatki na reklamę w br. wzrosną o 1%. Według wcześniejszych prognoz wartość rynku reklamowego miała zmaleć w 2002 roku o 2%. W minionym roku amerykański rynek reklamowy skurczył się o 10%. Według analityka USB Warburg recesja na amerykańskim rynku reklamy zmierza jednak ku końcowi, a cykliczne odrodzenie rynku nadchodzi szybciej niż się spodziewano.

Przewidywania SponsorClick, co do wielkości wzrostu wydatków sponsorskich w 2002 roku zostały ostatnio podwyższone z 10% do 12% (w 2001 roku wzrost wyniósł 5%). Wśród przesłanek, które wpłynęły na podwyższenie prognoz wymieniany jest fakt, że największy obecnie światowy reklamodawca, Unilever, ogłosił ostatnio zwiększenie o 200 mln USD swoich tegorocznych budżetów sponsorskich.

Spadł natomiast wskaźnik Internet Confidence, publikowany wspólnie przez Yahoo! i ACNielsen. Kwartalny wskaźnik zaufania do internetowych usług i produktów spadł o 4 punkty, do 111, w porównaniu z IV kwartałem ub. roku. Pomimo to jego wartość nadal przewyższa wynik z II i III kw. ub. roku. Według Yahoo! spadek jest wynikiem przede wszystkim osłabienia intensywności działań przez najczęściej i najwięcej korzystających z Internetu użytkowników. Byli oni mniej usatysfakcjonowani z poziomu wykonania zamówionych online usług i towarów w minionym sezonie wakacyjnym, uważają autorzy wskaźnika.

Według GartnerG2 przychody z marketingu e-mailowego wzrosną z 948 mln USD w 2001 do 1,26 mld USD w br. W 2005 roku wielkość przychodów przekroczy w tym sektorze 1,5 mld USD. Poczta reklamowa przeżyła już swój okres największej intensywności. Jej udział w ogólnej liczbie poczty dostarczanej do amerykańskich gospodarstw domowych spadł, według szacunków GartnerG2, do 50% obecnie z 65% w roku ub. Wskaźnik click-trough w przypadku mailingów reklamowych przesyłanych za zgodą użytkownika wynosi obecnie 7%. Wskaźnik liczby podjętych po przeczytaniu takiej poczty działań wynosi 1%. Podobną wartość ten ostatni wskaźnik przyjmuje w przypadku tradycyjnej „papierowej” poczty reklamowej, jednak koszt dotarcia do 1000 użytkowników wynosi w przypadku kampanii elektronicznej 5 do 7 USD, podczas gdy w przypadku kampanii tradycyjnej – 500 do 700 USD.