Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Od monologu do dialogu, czyli o przyszłości marketingu

Ośrodek badawczy Economist opublikował raport dotyczący przyszłości marketingu. Podtytuł "od monologu do dialogu" to zarazem główny wniosek, jaki płynie z raportu. Jak piszą autorzy, w ciągu ostatnich dwóch lat jednostronny przekaz marketingowy przekształcił się w dwustronną komunikację.

Sponsorowany przez Google raport został napisany w oparciu o wyniki ankiety, jaka została przeprowadzona wśród specjalistów od marketingu z 200 firm na całym świecie, spośród których 70, osiąga roczne przychody w wysokości co najmniej 5 mld dolarów.

Jak piszą autorzy raportu narzędzia takie jak spersonalizowane strony WWW, blogi, wideo i inne interaktywne metody komunikacji z klientem, sprawiają, że na nowo trzeba "odkryć" marketing.

Według raportu marketing przyszłości musi się zmienić w czterech obszarach :

Branding - Konsument będzie aktywnem uczestnikiem procesu budowania wizerunku. Według The Economist, WWW daje na tyle silne narzędzia do budowy wizerunku marki, że dla wielu firm, online stanie się podstawowym kanałem komunikacji marketingowej.

Integracja - Kampanie przeprowadzane poza internetem i online będą musiały być jak najbardziej ujednolicone. Zdaniem czołowych specjalistów od marketingu jeszcze nigdy intergracja strategii nie była tak ważna jak teraz.

Pomiar efektywności - Jak wynika z ankiet przeprowadzonych przez The Economist, marketerzy nie są zadowoleni z istniejących metod służących pomiarowi efektywności reklam i uważają, że wiele się musi zmienić w tym obsarze.

Zmiany organizacyjne - W związku z rosnącym znaczeniem działów marketingu, będą one na wcześniejszych etapach włączane w rozwój produktów i usług.

Cały raport "The future of marketing: From monologue to dialogue" przygotowany przez The Economist Intelligence Unit dostępny jest tutaj. (plik PDF, w języku angielskim).