Ocenić dostęp

ETSI (European Telecommunications Standards Institute) chce stworzyć ogólnoeuropejski standard oceny jakościowej usług dostępu do Internetu.

W dniach 25-27 listopada Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji zorganizuje spotkania z przedstawicielem ETSI koordynującym prace nad projektem. Zaplanowano 4 spotkania z reprezentantami regulatora rynku, firm ISP, portali oraz internautami. 26 listopada odbędzie się wspólna podsumowująca sesja i przygotowany zostanie odpowiedni dokument z wnioskami. Kryteria oceny jakościowej powstają w oparciu o konsultacje ETSI z zainteresowanymi środowiskami w całej Europie.

Udział w spotkaniach jest bezpłatny i wymaga wcześniejszej rejestracji w biurze PIIT.