Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Obrazkowy biznes

Według brytyjskiej firmy badawczej Juniper Research, MMS-y mogą przynieść operatorom ponad 8,3 mld USD w 2004 roku. Około 5,6 mld USD pochodzić ma z dostarczania treści i prowizji, zaś 2,7 mld USD stanowić będą przychody z przesyłania informacji.

Największy sukces odniosą firmy, które w pełni wykorzystają platformy multimedialne i brak ograniczeń czasowych i przestrzennych charakterystyczny dla nowej technologii. Juniper Research szacuje również, że sam sektor biznesowy przyniesie dostawcom usług MMS ok. 1,4 mld USD w 2004 roku.

Jednak, jak oceniają eksperci z Juniper Research, tak wysokie przychody zostaną osiągnięte jedynie pod warunkiem, że operatorzy szybko wdrożą serwisy sieciowe i możliwość roamingu, tak aby rynek użytkowników osiągnął masę krytyczną.