Obiecujący rynek bankowy

Rynek banków w naszym regionie Europy wciąż ma duży potencjał rozwoju i jest atrakcyjny dla inwestorów.

Jak wynika z raportu Raiffeisen Zentralbank Austria, rynki bankowe Europy Środkowo - Wschodniej wciąż mają duży potencjał rozwoju, ponieważ liczba banków jest wciąż niewystarczająca w stosunku do potrzeb ludności.

W 2003 roku suma bilansowa wyniosła w krajach Europy Środkowo - Wschodniej średnio 59% PKB, dla porównania w całej Unii Europejskiej jest to 201%. Wzrost gospodarczy w krajach naszego regionu wyniósł w ubiegłym roku średnio 5,5%, a w UE - 0,5%, co jest dodatkowym atutem sektora bankowego w Europie Środkowo - Wschodniej.

Analitycy z Raiffeisen Zentralbank Austria zwrócili również uwagę na potencjał, który stwarza powstająca klasa średnia, której dochody stale rosną, dzięki czemu zyskuje bankowość detaliczna. Jednak wciąż dzieli nas duży dystans od UE - w 2003 r. wartość kredytów udzielonych gospodarstwom domowym wyniosła tam 49% PKB, a w Europie Środkowo - Wschodniej - 7%.

Przez region Europy Środkowo-Wschodniej twórcy raportu rozumieją następujące kraje: Albanię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Chorwację, Czechy, Estonię, Łotwę, Kosowo, Litwę, Macedonię, Mołdawię, Polskę, Rosję, Rumunię, Serbię i Czarnogórę, Słowację, Słowenię, Ukrainę i Węgry.