Obecność w Sieci popłaca

Już dla 56% małych i średnich amerykańskich firm obecność w Internecie przynosi przynajmniej część przychodów ze sprzedaży towarów lub usług.

Według danych z raportu Interland, 78% małych lub średnich firm amerykańskich twierdzi, że odczuwa pewne korzyści z posiadania strony WWW. Ponad połowa uważa, że obecność on-line przydaje ich firmie wiarygodności, a 33% stwierdza, że strona internetowa stała się najpotężniejszą bronią marketingową firmy. Dla 28% osiągnięcie celów strategicznych w zakresie sprzedaży zależy bardzo mocno od "pracy", jaką wykona witryna WWW. Ponad jedna piąta ankietowanych uważa z kolei, że rozwój produktu sprzedawanego przez firmę zależy w bardzo dużej mierze od strony WWW. I wreszcie 19% ankietowanych zauważyło, że strona WWW pozwoliła obniżyć koszt sprzedaży.

W gronie firm, które zauważyły znaczący wzrost sprzedaży dzięki obecności w Sieci 23% stwierdziło, że od jednej setnej do jednej dziesiątej sprzedaży przeszło przez kanał internetowy, a 33% - że poniżej 1%. Za to 12% firm zadeklarowało, że 76% do 100% sprzedaży dokonanych zostało drogą internetową. W sumie 56% firm osiąga zaś jakikolwiek - a w przypadku jednej czwartej firm sięgający połowy wszystkich przychodów - dochód ze sprzedaży internetowej. Badanie przeprowadzone przez firmę Interland objęło 260 firm, z których 42% działa ponad 10 lata, a 76% - posiada stronę internetową minimum 3 a maksimum 9 lat.