Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Obecność w Sieci popłaca

Już dla 56% małych i średnich amerykańskich firm obecność w Internecie przynosi przynajmniej część przychodów ze sprzedaży towarów lub usług.

Według danych z raportu Interland, 78% małych lub średnich firm amerykańskich twierdzi, że odczuwa pewne korzyści z posiadania strony WWW. Ponad połowa uważa, że obecność on-line przydaje ich firmie wiarygodności, a 33% stwierdza, że strona internetowa stała się najpotężniejszą bronią marketingową firmy. Dla 28% osiągnięcie celów strategicznych w zakresie sprzedaży zależy bardzo mocno od "pracy", jaką wykona witryna WWW. Ponad jedna piąta ankietowanych uważa z kolei, że rozwój produktu sprzedawanego przez firmę zależy w bardzo dużej mierze od strony WWW. I wreszcie 19% ankietowanych zauważyło, że strona WWW pozwoliła obniżyć koszt sprzedaży.

W gronie firm, które zauważyły znaczący wzrost sprzedaży dzięki obecności w Sieci 23% stwierdziło, że od jednej setnej do jednej dziesiątej sprzedaży przeszło przez kanał internetowy, a 33% - że poniżej 1%. Za to 12% firm zadeklarowało, że 76% do 100% sprzedaży dokonanych zostało drogą internetową. W sumie 56% firm osiąga zaś jakikolwiek - a w przypadku jednej czwartej firm sięgający połowy wszystkich przychodów - dochód ze sprzedaży internetowej. Badanie przeprowadzone przez firmę Interland objęło 260 firm, z których 42% działa ponad 10 lata, a 76% - posiada stronę internetową minimum 3 a maksimum 9 lat.