Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

O tańszy dostęp do Internetu

Prezes URTiP spotkał się we wtorek z przedstawicielami portali internetowych. Wszyscy uczestnicy spotkania wyrazili zgodną opinię o pogarszającej się sytuacji rynku internetowego i jako jedną z głównych przyczyn takiego stanu rzeczy wymieniali wysokie koszty dostępu do Sieci.

O tańszy dostęp do Internetu
Z analiz URTiP wynika, że obniżenie kosztów dostępu do Internetu jest niezbędna, aby wyciągnąć ten segment telekomunikacji z zapaści, w jakiej się obecnie znajduje. Tymczasem coraz częściej portale żądają opłat za korzystanie z ich serwisów. "To krok wstecz. Szukajmy innych rozwiązań" - powiedział prezes URTiP, Witold Graboś.

Zdaniem uczestników spotkania głównym powodem złej sytuacji finansowej portali jest to, że operator dominujący, jakim jest TP SA, nie dzieli się wpływami uzyskiwanymi od abonentów korzystających z Internetu. Obecny na spotkaniu Yann Gontard (tp.internet) ripostował stwierdzając, ze TP SA ponosi olbrzymie nakłady inwestycyjne na podwyższanie poziomu swoich usług np. poprzez powiększanie liczby modemów dostępowych oraz poprawę przepustowości międzynarodowej. Jego zdaniem polepszenie sytuacji w jakiej znaleźli się właściciele portali zapewniłyby m.in. ulgi podatkowe, oraz większa liczba domowych komputerów. Z kolei Jan Łukasz Wejchert (onet.pl) za lekarstwo na zaistniałą sytuacje uznał uwolnienie rynku umożliwiający klientowi wybór operatora.

Prezes Graboś zadeklarował, ze URTiP będzie starał się podjąć wszelkie działania, które mogłyby ożywić rynek internetowy oraz powiększyć liczbę i formy dostępu do Internetu. Za dobry punkt wyjścia do dalszych działań uznał propozycje innego niż dotychczas sposobu podziału wpływów z użytkowania sieci internetowej.