Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

O lepszą jakość usług VoIP

W laboratoriach Bella (Lucent Technologies) podjęto prace nad usprawnieniem protokołu Session Initiation Protocol (SIP), umożliwiającego bardziej efektywną sygnalizację telefonii IP używanego głównie do realizacji połączeń głosowych VoIP.

Oparta na protokole SIP usługa VoIP nadal nie zapewnia zadowalającej jakości przekazu głosowego przez sieci o nieznanym i zmiennym natłoku w sieci internetowej. Podstawową przyczyną jest fakt, że sieci IP zostały zaprojektowane do świadczenia usług transmisji danych i z założenia nie są w stanie zapewnić jakości głosu porównywalnego z sieciami PSTN. Doświadczenia klientów i operatorów dotyczące jakości tych usług są dalekie od oczekiwań.

Zwiększenie niezawodności VoIP nie jest proste, gdyż Internet nie był stworzony do komunikacji w czasie rzeczywistym ani głosu ani strumieni wideo. Współcześnie natłok w sieciach komutowanych jest zarządzany poprzez rezerwację zasobów pomiędzy dwiema stronami uczestniczącymi w połączeniu. Ponieważ w sieci IP pakiety danych są przenoszone przez nią bez względu na natłok spowodowany przez ten ruch, może więc nastąpić utrata danych lub opóźnienie w ich dostarczeniu.

Taka sytuacja jest dopuszczalna jedynie w aplikacjach typu offline (e-mail), gdzie utracone pakiety mogą być retransmitowane, a jedyną niedogodnością jest opóźnione dostarczenie wiadomości (poczty elektronicznej), co zwykle nie ma większego znaczenia. Dla połączeń głosowych, utrata lub opóźnienia w dostarczeniu pakietów IP w trakcie połączenia głosowego lub innej interaktywnej komunikacji w czasie rzeczywistym jest nie do zaakceptowania, gdyż praktycznie objawia się nienaprawialnym zagubieniem poszczególnych słów lub nawet zerwaniem całego połączenia.

Podstawowym problemem spadku jakości usług (QoS) dla VoIP i innych usług IP w czasie rzeczywistym jest zbyt mała pojemność sieci i sposób jej zarządzania. Większa liczba realizowanych połączeń VoIP lub innego ruchu w Internecie powoduje przeciążenie łączy, czego wynikiem jest ogólny spadek jakości QoS. Spadek ten wpływa nie tylko na nowe połączenia w sieci lecz również na te już wcześniej zestawione. Proste zwiększanie pojemności nie jest rozwiązaniem skutecznym, gdyż popyt na zwiększony ruch w sieci ciągle rośnie, a zwiększenie pojemności w określonych miejscach nie zawsze jest możliwe.

Aby polepszyć jakość usług VoIP w Laboratoriach Bella opracowano Serwer Virtual Provisioning oraz odpowiedni dla niego system zarządzania CRM (Connection Resource Manager), który monitoruje popyt na zwiększony ruch i tworzy „wirtualne grupy łączy" dla takich przekazów. Ten opatentowany przez Lucent Technologies sposób transmisji instalowany w rozwiązaniach Accelerate VoIP (Lucent), pozwala operatorom sieci stacjonarnych i mobilnych dostarczać niezakłócone usługi transmisji głosu i danych oraz inne usługi multimedialne przez sieci z protokołem IP.

Przed zestawieniem połączenia VoIP lub transmisji strumieniowej (filmy) system CRM sprawdza czy zasoby sieci są wystarczające do realizacji usługi. Jeśli takie zasoby istnieją, wówczas nowe połączenie zostaje zestawione na gwarantowanym poziomie małych strat i opóźnień. Jeśli ścieżka pomiędzy nadawcą i odbiorcą wymaga większej pojemności sieci niż dostępna, żądania nowych sesji mogą być odrzucone bądź przekierowane na inną trasę o lepszych parametrach sieci.

Rozwiązanie jest zgodne z otwartą architekturą, zdefiniowaną przez grupę standardów 3GPP/3GPP2, znaną pod nazwą IMS (IP Multimedia Solution). Standard ten zezwala na integrowanie tradycyjnych usług głosowych z usługami multimedialnymi przez Internet i umożliwia operatorom dostarczanie konwergentnych usług i aplikacji, takich jak: ujednolicona komunikacja, multimedialne powiadamianie, IP Centrex oraz wirtualne sieci prywatne do transmisji głosu i danych.