O czym nie wie prawie nikt?

Kolejne badanie to kolejny dowód na to, że np. o RSS jest głośno tylko w pewnych bardzo wąskich kręgach, a prawie 90% społeczeństwa tkwi w mrokach niewiedzy i nie nadąża za technologicznymi nowinkami.

Wyniki badań przeprowadzonych w 68 tys. gospodarstw domowych przez Forrester Research ponad rok temu przyniosły informację, że w Ameryce Północnej jedynie 2% użytkowników korzysta regularnie i świadomie z kanałów RSS. I od roku praktycznie nic się nie zmieniło.

Najnowsze badania dotyczące popularności RSS zostały przeprowadzone przez Media Buyer Planner oraz Workplace Print Media. Wynika z nich, że jedynie 2% amerykańskich pracowników korzysta z kanałów RSS, a jedynie 9% ma pewną świadomość, czym one są.

89% respondentów z grupy liczącej 1000 osób, nie wiedziało, co to jest RSS.

O czym nie wie prawie nikt?

RSS trafia więc do kolekcji słów lubianych przez specjalistów od internetowego marketingu, których przeciętny internauta nie rozumie. W kolekcji tej znajdują się jeszcze takie terminy jak phishing (rozumiany przez 29%) czy podcasting (13%).

Choć masa krytyczna użytkowników RSS nie została przekroczona, a według trendu z ostatniego roku jest obawa, że to w ogóle nie nastąpi, aż 8% pracowników działów marketingu na kierowniczych stanowiskach jest bardzo zainteresowanych reklamą w RSS, a 24% wyraża pewne zaciekawienie.

Według badania GfK NOP przeprowadzonego przez Epsilon Interactive w czerwcu br., z nowych możliwości reklamowych największym zainteresowaniem cieszy się marketing szeptany (43% marketerów jest nim bardzo zainteresowanych) oraz reklama na urządzenia przenośne (22%).

***

RSS - kanał dla oświeconych

Reklama w blogach, podcastach i RSS wychodzi z marginesu

RSS - pieszczoch speców od reklamy