O Unii w Internecie

W Warszawie rozpoczęła działalność Europejska Akademia Internetowa. Wirtualna szkoła, której założycielem jest Stowarzyszenie "Pro Europa", ma za zadanie popularyzację zagadnień związanych z Unią Europejską.

Wykłady, adresowane głównie dla uczniów gimnazjów i szkół średnich, są dostępne pod adresemhttp://www.akademiaeuropejska.edu.pl . Każdy z 20 kursów kończy się internetowym egzaminem, zdawanym przed wirtualną komisją.

Po jego pozytywnym zaliczeniu absolwenci otrzymają specjalny certyfikat, sygnowany przez Józefa Oleksego, przewodniczącego sejmowej Komisji Europejskiej (który objął swym patronatem całe przedsięwzięcie). Akademia będzie działać do lutego 2004 r.