Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

O Unii w Internecie

W Warszawie rozpoczęła działalność Europejska Akademia Internetowa. Wirtualna szkoła, której założycielem jest Stowarzyszenie "Pro Europa", ma za zadanie popularyzację zagadnień związanych z Unią Europejską.

Wykłady, adresowane głównie dla uczniów gimnazjów i szkół średnich, są dostępne pod adresemhttp://www.akademiaeuropejska.edu.pl . Każdy z 20 kursów kończy się internetowym egzaminem, zdawanym przed wirtualną komisją.

Po jego pozytywnym zaliczeniu absolwenci otrzymają specjalny certyfikat, sygnowany przez Józefa Oleksego, przewodniczącego sejmowej Komisji Europejskiej (który objął swym patronatem całe przedsięwzięcie). Akademia będzie działać do lutego 2004 r.