Nowy zakup MCI

MCI Management obejmie 88% akcji firmy S4E S.A., za które zapłaci 4 mln zł.

Spółka zajmująca się archiwizacją danych ma zmienić nazwę na S7E, a w 2004 lub 2005 r. trafi na giełdę.

Inwestycja MCI ma zostać przeprowadzona w czterech etapach. Każdy etap zakłada objęcie przez MCI jednego miliona akcji za jeden milion złotych.

Kolejne trzy etapy będą uzależnione od realizacji przez S7E założeń biznes planu. Docelowo MCI ma objąć 88% udziałów w S7E.

Walory będą kupowane od czterech osób fizycznych, mających prawo do uczestnictwa w programie opcji menedżerskich, w którym będą mogły nabyć łącznie 12% akcji kolejnych emisji.

S7E będzie działać w segmencie matryc dyskowych oraz systemów archiwizacji danych. MCI spodziewa się rocznego wzrostu rynku w tym segmencie na poziomie 80%.

Inwestor chce, aby już w czwartym roku obrotowym S7E zyskała pozycję lidera na rynku pamięci masowych, a w latach 2002 – 2004 jej przychody powinny wynieść 20, 30 i 50 mln zł. Na koniec 2004 r. zaplanowano osiągnięcie zysku netto w wysokości 4 mln zł.

Głównym partnerem S7E będzie jeden z największych na świecie producentów matryc dyskowych, firma EMC.

<i>Źródło: Reuters</i>