Nowy układ sił

Zmianami w akcjonariacie Hogi tłumaczy Grzegorz Krajewski rezygnację z funkcji prezesa zarządu. Zawodową aktywność zamierza teraz stopniowo przenosić na inne przedsięwzięcia.

Według słów byłego prezesa Hogi, Grzegorza Krajewskiego, jego decyzja o rezygnacji była spowodowana nową strukturą własnościową, jaka powstała po publicznej emisji akcji portalu. Firma zwiększyła swoje udziały, prawdopodobnie powyżej 60% na WZA portalu (dokładna informacja dotrze do nas po rejestracji podwyższenia kapitału akcyjnego). Wasko wprowadziło do zarządu Damiana Pustelnika.

Tymczasem statut Hogi ustanawiał nadzwyczajne uprawnienia Grzegorza Krajewskiego. Miał on m.in. prawo do wyznaczania prezesa spółki. Na mocy tego uprawnienia mianował na to stanowisko Piotra Kosobudzkiego z BDM-u. WZA spółki uchwaliło następnie, za zgodą zainteresowanego, odebranie Grzegorzowi Krajewskiemu tego uprawnienia.

Jednak w dalszym ciągu ma on prawo desygnowania połowy rady nadzorczej - czyli w założeniu ciała reprezentującego właścicieli - portalu. "Nie zamierzam rezygnować z tego uprawnienia, chociaż sytuacja może się różnie ułożyć" - powiedział Grzegorz Krajewski. IS nie udało się niestety uzyskać oficjalnego stanowiska członka rady nadzorczej z ramienia Wasko - Damiana Spyry.

Grzegorz Krajewski na pytanie czy jego decyzja oznacza początek pożegnania z portalem odpowiedział: "Nadal jestem akcjonariuszem i członkiem rady nadzorczej; wciąż sprawuję funkcje kontrolne. Jeszcze około miesiąca będę pełnił pewne funkcje operacyjne." Dodał jednak, że nie wyobraża sobie, aby w życiu zawodowym na tym poprzestać. "Chciałbym robić coś więcej" - powiedział.