Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowy system zarządzania bankowością

IBM i TEMENOS stworzyły globalny sojusz w celu wspólnego wprowadzenia na rynek systemu TEMENOS GLOBUS – rozwiązania do zarządzania bankowością.

GLOBUS jest w pełni zintegrowanym, międzynarodowym systemem bankowym, który pozwala instytucjom finansowym na automatyzację operacji bankowych, takich

jak bankowość masowa, detaliczna, skarbowa, prywatna w miarę ich integracji z Internetem.

Zgodnie z warunkami umowy, TEMENOS dostosuje system GLOBUS do linii serwerów i oprogramowania IBM, sprawiając że rozwiązania IBM staną się podstawą oferty firmy.