Nowy system policyjny

Uruchomiono nowy system działający w ramach Krajowego Systemu Informacji Policyjnej. Pozwoliło to na rejestrowane informacji o skradzionych pojazdach, dokumentach i przedmiotach w centralnej bazie danych.

W lipcu br. uruchomiono nowy system działający w ramach Krajowego Systemu Informacji Policyjnej. Pozwoliło to na rejestrowane informacji o skradzionych pojazdach, dokumentach i przedmiotach w centralnej bazie danych. Wcześniej na terenie całego kraju działało 17 lokalnych repozytoriów. W trakcie transmisji danych system był niedostępny dla policjantów, obecnie informacje przesyłane są na bieżąco. Na październik zaplanowano uruchomienie kolejnej bazy zawierającej informacje o poszukiwanych osobach. Podstawę technologiczną rozwiązania stanowi

Oracle 8i.

Zapisywane teraz w bazie informacje są dostępne od razu dla policjantów na terenie całej Polski. Dostęp do bazy może być realizowany za pośrednictwem 10 tys. terminali, w tym kilkuset komputerów zainstalowanych w radiowozach. Na razie policjanci mogą sprawdzać informacje bezpośrednio z radiowozu na terenie Warszawy, Łodzi i Szczecina, czyli tam gdzie uruchomiono Systemy Wspomagania Dowodzenia. Do końca br. taki system zostanie uruchomiony w Krakowie.

Policjant może również sprawdzić czy dany pojazd lub przedmiot figuruje w bazie skradzionych rzeczy za pośrednictwem telefonu komórkowego wysyłając SMS. Po kilku sekundach otrzymuje odpowiedź zwrotną. Przedstawiciele Policji dodają jednak, że funkcjonalność ta jest obecnie jeszcze testowana.

Policja deklaruje, że baza ta może zostać zintegrowana z systemem Centralnej Ewidencji Pojazdów I Kierowców (oczywiście jeśli ten system w końcu powstanie). Rozwiązanie jest również zgodne z systemami stosowanymi przez policje krajów Unii Europejskiej zbudowanymi na potrzeby wsparcia zapisów układu z Schengen.

System KSIP zawiera prawie pół miliona zdjęć przestępców i osób poszukiwanych, ewidencję broni i pozwoleń na broń oraz dane daktyloskopowe i genetyczne.