Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowy system nazewnictwa domen w Internecie?

Holenderska firma uruchomiła nową usługę nazewnictwa adresów internetowych, który jest dość odległy od powszechnie przyjętego systemu nazewnictwa domen najwyższego rzędu (TLD), takich jak .com czy .edu, i dopuszcza rejestracje nazw domen kończących się nazwą firmy czy też innym dowolnym słowem.

Firma UnifiedRoot S&M BV z Amsterdamu twierdzi, iż jej system pozwoli na używanie bardziej intuicyjnych nazw domen internetowych, łatwiejszych do zapamiętania. Mogą one łączyć TLD z drugim poziomem domen w celu kategoryzacji produktów i usług. Np. ośrodek CNNhttp://www.cnn.com/mobile, w nowej usłudze mógłby mieć nazwę mobile.cnn.

Firma ma 13 serwerów głównych, rozproszonych po świecie do obsługi ich systemu nazw domen (DNS), które mają pracować równolegle do podstawowych usług DNS w Internecie, utrzymywanych przez ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). W celu uniknięcia konfliktu, UnifiedRoot nie będzie rejestrować nazw już zarejestrowanych przez ICANN.

Sukces firmy w dużej mierze zależeć będzie od współpracy z ISP, którzy zechcą uaktualniać swoje serwery DNS zgodnie z serwerami DNS UnifiedRoot. Bez takiej kooperacji użytkownicy końcowi musieliby rekonfigurować indywidualnie swoje maszyny w celu rozpoznawania nazw z UnifiedRoot.

Firma nie będzie rejestrować nazw, które naruszają własność intelektualną innych firm, takich jak np. zarejestrowany znak handlowy. Koszt rejestracji domeny to 1000 USD, a roczna opłata 250 USD.

W ramach promocji usługi, firma oferuje bezpłatną rejestrację domen dla organizacji samorządowych i administracji rządowej różnego szczebla.

Nawa musi składać się z minimum trzech i maksimum 18 znaków i może zwierać znaki alfabetu łacińskiego, ale firma pracuje nad rozszerzeniami na inne międzynarodowe zestawy znaków.