Nowy system nazewnictwa domen w Internecie?

Holenderska firma uruchomiła nową usługę nazewnictwa adresów internetowych, który jest dość odległy od powszechnie przyjętego systemu nazewnictwa domen najwyższego rzędu (TLD), takich jak .com czy .edu, i dopuszcza rejestracje nazw domen kończących się nazwą firmy czy też innym dowolnym słowem.

Firma UnifiedRoot S&M BV z Amsterdamu twierdzi, iż jej system pozwoli na używanie bardziej intuicyjnych nazw domen internetowych, łatwiejszych do zapamiętania. Mogą one łączyć TLD z drugim poziomem domen w celu kategoryzacji produktów i usług. Np. ośrodek CNNhttp://www.cnn.com/mobile, w nowej usłudze mógłby mieć nazwę mobile.cnn.

Firma ma 13 serwerów głównych, rozproszonych po świecie do obsługi ich systemu nazw domen (DNS), które mają pracować równolegle do podstawowych usług DNS w Internecie, utrzymywanych przez ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). W celu uniknięcia konfliktu, UnifiedRoot nie będzie rejestrować nazw już zarejestrowanych przez ICANN.

Sukces firmy w dużej mierze zależeć będzie od współpracy z ISP, którzy zechcą uaktualniać swoje serwery DNS zgodnie z serwerami DNS UnifiedRoot. Bez takiej kooperacji użytkownicy końcowi musieliby rekonfigurować indywidualnie swoje maszyny w celu rozpoznawania nazw z UnifiedRoot.

Firma nie będzie rejestrować nazw, które naruszają własność intelektualną innych firm, takich jak np. zarejestrowany znak handlowy. Koszt rejestracji domeny to 1000 USD, a roczna opłata 250 USD.

W ramach promocji usługi, firma oferuje bezpłatną rejestrację domen dla organizacji samorządowych i administracji rządowej różnego szczebla.

Nawa musi składać się z minimum trzech i maksimum 18 znaków i może zwierać znaki alfabetu łacińskiego, ale firma pracuje nad rozszerzeniami na inne międzynarodowe zestawy znaków.