Nowy standard reklamy display

Znajdujące się w fazie przejściowej standardy i zalecenia dla reklamy display, stworzone przez grupę roboczą Brand Advertising Online w ramach IAB Polska zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2012r. Nowy standard wprowadza regulacje w zakresie wagi i rozmiarów kreacji oraz sposobu jej wyświetlania na stronach.

Nowy standard zacznie obowiązywać w 2012r., od 1. stycznia zostanie także uruchomiony system certyfikacyjny. Standard określa wymagania jakie kreacja powinna spełniać, aby mogła być wyemitowana. Reguluje on takie kwestie jak minimalne i maksymalne wagi kreacji. Wydawca może przyjąć do emisji kreacje o wadze maksymalnej w zależności od formatu, wynoszącej 40 kB lub 60 kB. Reklamodawca nie może przygotować kreacji o wadze mniejszej niż określa to standard.

Podobne regulacje stosowane są odnośnie rozmiaru reklamy, wydawca przyjmuje do emisji np. expand billboard rozwijany do 300px, czy halfpage rozwijany do 600px. Może dopuścić także do emisji kreację większego rozmiaru, nie może natomiast wymagać kreacji w mniejszym rozmiarze.

Standard wprowadza także regulacje w zakresie zamykania kreacji warstwowych oraz dźwięku w reklamie. Kreacje zasłaniające treści strony powinny zawierać przycisk "zamknij X",pisany czcionką minimum 12px. Zwinięta forma takiej kreacji nie może zasłaniać treści znajdujących się na stronie. Filmy w kreacjach mogą uruchamiać się automatycznie, jednak dźwięk uruchomić może tylko użytkownik. Wydawcy maja czas na dostosowanie treści do standardów do końca 2011 roku.