Nowy sposób zliczania wyników produktów zasięgowych w Megapanelu PBI/Gemius

PBI i Gemius poinformowały o zastosowaniu nowej metody obliczeniowej zastosowanej w drzewku produktów reklamowych Megapanelu PBI/Gemius. Róznice w wynikach pomiędzy starą a nową metodą są nawet rzędu kilkunastu procent.

Jakkolwiek zawiła jest treść komunikatu opublikowanego przez PBI i Gemius, tak jednak nie można obok zasygnalizowanych zmian przejść obojętnie.

Zastosowane w styczniowym Megapanelu drzewko produktów reklamowych (tzw. drzewko agregatów) przygotowane zostało zgodnie z nową metodą obliczeniową. Zmiana dotyczy sposobu wyliczania zasięgów dla produktów zasięgowych (takich jak "Activestats", "darmoweliczniki.pl", "Free4web", "maxreach.pl" oraz "Numerator").

Dotychczasowa metoda zakładała unikalność odsłon pomiędzy drzewkiem mediów i drzewkiem agregatów. Do produktów zasięgowych zaliczane były więc odsłony tylko z tych witryn, które nie zostały wykonane na którymkolwiek z węzłów z drzewka mediów. Przedstawiane zasięgi były więc mniejsze niż w rzeczywistości.

Zastosowana w danych styczniowych metoda pozwala na obliczenie zasięgu dla produktów reklamowych na podstawie wszystkich odsłon - również z witryn znajdujących się w drzewku mediów. W przypadku wyboru w aplikacji gemiusExplorer do analizy takiego produktu oraz innego węzła z drzewka, nie jest prezentowana suma odsłon.

Przykładowo: wg starej metody wyniki produktów zasięgowych dla maxreach.pl wyniosły: 6 878 804 real users, 200 630 424 odsłon i 43,77% zasięg. Nowa metoda ten sam produkt zasięgowy charakteryzuje następującymi wartościami: 8 267 046 real users, 331 164 219 odsłon i 52,60%. Podobnie jest z produktem numerator: dawniej 2 463 501 odsłon, teraz o blisko 1 mln więcej: 3 287 636. Z kolei darmoweliczniki.pl liczbę 738 448 odsłon zwiększyły aż do 2 145 504.

Nowy sposób zliczania wyników produktów zasięgowych w Megapanelu PBI/Gemius

Wprowadzona zmiana sumująca dane wcześniej zliczane oddzielnie niewątpliwie wpłynie na zasięgi niektórych sieci reklamowych. A to przekłada się już na konkretne pieniądze.

O komentarz i wyjaśnienie zasad zmian wprowadzonych przez Gemius do metodologii badań poprosiliśmy Andrzeja Garapicha, prezesa zarządu PBI.

Andrzej Garapich, prezes zarządu PBI
<b>Co to jest produkt zasięgowy?</b>

Produkt zasięgowy tworzą witryny zbyt małe, aby znaleźć się w badaniu Megapanel PBI/Gemius, a które wspólnie posiadają pewną wartość reklamową. Wszystkie te witryny mają zamontowany na swych stronach skrypt zliczający liczbę odsłon i tworzą np. produkt zasięgowy stat24.pl, stat4u.pl lub mystat.pl. Z kolei te produkty zasięgowe w zakresie sprzedaży reklamy znajdują się w różnych sieciach reklamowych.

Jeśli właściciel strony zamontował u siebie jeden licznik (np. stat24), sposób pomiaru produktu zasięgowego wygląda tak samo jak dla zwykłych witryn. Gdy korzysta z dwóch lub więcej skryptów zliczających - wtedy mamy trudność, ponieważ odsłony na jego stronie zaliczane są do więcej niż jednego produktu zasięgowego. Wprowadzona przez Gemius zmiana metodologii dotyczy zliczania odsłon na takich właśnie witrynach.

<b>Na czym polega wprowadzona w styczniowym badaniu zmiana metodologii?</b>

Poprzednio, w przypadku, gdy na witrynie zamontowanych było kilka liczników, działał specjalnie skonstruowany przez Gemius algorytm, przypisujący tą jedną odsłonę tylko do jednego produktu zasięgowego.

Po wprowadzonej zmianie każdy produkt zasięgowy, którego licznik zamontowany jest na witrynie "dostaje" tą jedną odsłonę. Powoduje to sytuację, że jedna odsłona liczona może być kilka razy - dzięki temu jednak produkty zasięgowe wreszcie mają kompletną informację o faktycznej liczbie wygenerowanych odsłon.

<b>Podane w komunikacie PBI i Gemius wyniki sprzed zmiany znacząco różnią się od tych, wyliczonych nową metodą - są wyższe. Czy w związku z tym zmienia się również zasięg sieci reklamowych obsługujących konkretne produkty zasięgowe?</b>

Wyniki wszystkich produktów zasięgowych zwiększyły się, ponieważ odsłony liczone są dla każdego z osobna.

<b>Która sieć reklamowa najbardziej "zyskała" na zmianie metodologii?</b>

Modyfikacja metodologii wpłynęła na dotychczasowy ranking zasięgu sieci reklamowych. W największym stopniu zmieniła wyniki sieci IDMnet, obsługującej licznik stat4u.pl (produkt zasięgowy maxreach.pl), która przesunęła się na 1 miejsce.

<b>Nie obawiają się Państwo protestów ze strony "poszkodowanych" sieci reklamowych?</b>

Jeśli się takowe pojawią to oczywiście będziemy rozmawiać i zastanawiać się nad zadowalającym wszystkie strony rozwiązaniem. Chcę podkreślić, że PBI nie jest autorem czy inicjatorem wprowadzonej do metodologii zmiany. Otrzymaliśmy informację o jej wprowadzeniu już po zatwierdzeniu pliku ze styczniowymi wynikami Megapanelu PBI/Gemius.

<b>Trudno nie zauważyć prostej analogii - zmiana wprowadzona została dokładnie 3 miesiące po tym, jak sieć redAD (Redefine, Polsat) obejmująca swym zasięgiem m.in. witryny wykorzystujące stat24, poinformowała o imponującym zasięgu 71%. Dlaczego zmianę wprowadzono teraz i dlaczego w załączonej do komunikatu tabeli nie ma danych dotyczących Stat24?</b>

To pytanie proszę kierować do firmy Gemius. O wprowadzonej zmianie dowiedzieliśmy się po zatwierdzeniu wyników za styczeń. PBI nie uczestniczyło w procesach podejmowania tych decyzji.

<b>A jak wyglądają wyniki Stat24 przed i po wprowadzeniu zmian?</b>

O to także proszę pytać Gemius.

<b>Dziękuję za rozmowę.</b>

Aktualizacja: 27 marca 2009 18:33

Dodaliśmy wypowiedź Andrzeja Garapicha, prezesa zarządu PBI