Nowy serwis biznesowy Gazety Prawnej

"Gazeta Prawna" uruchomiła 6 października 2008r. nowy serwis internetowy o nazwie Forsal.pl

Taki sam tytuł nosi codzienna kilkustronicowa wkładka do "Gazety Prawnej", która tworzy część biznesową dziennika.

W tym momencie Forsal.pl podaje bieżące informacje gospodarcze, indeksy GPW, notowania spółek, rynku futures, obligacji, kursy walut i forum. Istnieje także możliwość wybrania i zdefiniowania listy spółek, które będą wyświetlały się użytkownikowi na stronie głównej oraz przejściu do zakładki "Moje spółki".

Do obsługi serwisu powołano redakcję, która składa się w tym momencie z kilku osób dedykowanych wyłącznie do projektu. Jest to jednostka niezależna od redakcji Gazety Prawnej Online.

Nowy serwis biznesowy Gazety Prawnej

Jak powiedział Waldemar Miśków, jeden z menedżerów projektu, serwis będzie do końca roku w fazie testów i modyfikacji, a jego ostateczny kształt poznamy w roku następnym.

Wkrótce redakcja Forsal.pl poinformuje szerzej o planach i oczekiwaniach związanych z nowym projektem.