Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowy rok lepszy o 4%

Analitycy są zgodni co to tego, iż w najbliższych latach raczej nie można liczyć na powrót dwucyfrowej dynamiki rocznego wzrostu w branży. Według prognoz firmy Aberdeen Group światowe wydatki na IT zwiększą się o 4% w 2003 roku i zbliżoną wartość w kilku następnych latach.

Zdaniem specjalistów, wolniejszy niż w minionej dekadzie, ale stabilny wzrost utrzyma się na zakładanym poziomie do 2006 r. Według Aberdeen Group obserwowany spadek ilości projektów IT wynika nie tylko z odchudzenia budżetów przedsiębiorstw, lecz również z przesycenia inwestycyjnego obserwowanego w ostatnich latach.

Aberdeen Group prognozuje, że w 2003 r. nastąpi 40% wzrost sprzedaży systemów Linux i rozwiązań dla tej platformy. Większą niż w ubiegłych latach część budżetów IT firmy będą przeznaczać na usługi outsourcingowe. Tradycyjnie już analitycy przepowiadają rozkwit rynku bezprzewodowego. Wzrost zainteresowania tymi technologiami ma częściowo podreperować kondycję dostawców rozwiązań telekomunikacyjnych. Dynamika rozwoju rynku pamięci masowych dotychczas nie spełniała pierwotnych oczekiwań producentów. W 2003 r. sytuacja nie ulegnie zmianie. Analitycy przewidują, że zakup tego typu rozwiązań będzie towarzyszył większości znaczących projektów wdrożeniowych. Średnia wartość tych ostatnich – co prognozuje znaczna część firm analitycznych – będzie jednak mniejsza niż w latach ubiegłych.

Według Aberdeen jednym z największych zagrożeń bieżącego roku i następnych lat będą nadużycia związane z identyfikacją użytkowników np. kradzieże „tożsamości” czy numerów kart kredytowych. W skali globalnej straty z tego tytułu jakie poniosą uczestnicy rynku Aberdeen szacuje nawet na 24 mld USD. Oznaczać to trzykrotny wzrost w stosunku do 2002 r.