Nowy regulamin ZKDP: e-wydania się liczą

Nowe ustalenia zjazdu ZKDP pozwolą wydawcom posiadającym e-wersje tradycyjnych gazet i czasopism pochwalić się przed reklamodawcami swoimi e-czytelnikami. Ale po spełnieniu ostrych kryteriów.

Komisja Zarządu ZKDP ds. kontroli elektronicznych wydań gazet i czasopism pracowała od czerwca 2003 roku. Na XV Zjazd ZKDP wypracowała stanowisko, które pomogło ustalić nowe reguły. Celem uzupełnień w regulaminie było umożliwienie zainteresowanym wydawcom prezentowania danych o dystrybucji swoich tytułów, które uwzględniałyby dane o prasie w wersji elektronicznej.

W uzupełnionym regulaminie pojawiła się wyczekiwana definicja E-wydania - jest nią "elektronicznie rozpowszechniana wersja, przynajmniej jednej mutacji, kontrolowanego tytułu prasowego". E-wydanie musi zawierać ten sam w formie i treści materiał redakcyjny i reklamy, co edycja drukowana, choć materiał redakcyjny może być rozszerzony, a reklamy np. anonimowane - w formacie Flash, co pozwoli na wykorzystanie możliwości medium elektronicznego.

Do nakładu wydania kontrolowanego wliczana będzie liczba sprzedanych przez wydawcę e-wydań, zaś do sprzedaży egzemplarzowej e-wydań zaliczać się będą egzemplarze sprzedane przez wydawcę bezpośrednio indywidualnym nabywcom lub za pośrednictwem kolporterów po cenie nie niższej niż 30% ceny egzemplarzowej wydania drukowanego.

Do prenumeraty e-wydań zaliczać będzie można egzemplarze sprzedane przez wydawcę na podstawie zamówienia odbiorcy, po cenie określonej przy składaniu zamówienia, nie niższej niż 30% sumy cen egzemplarzowych wydań drukowanych.

O ile w przypadku tradycyjnych wydań do kontroli wysokości sprzedaży potrzebna jest dokumentacja z drukarni, kontrolę wysokości sprzedaży e-wydań przeprowadza się na podstawie dokumentacji finansowej wydawcy.

W deklaracjach wydawcy o wysokości nakładu i dystrybucji prasy sprzedaż egzemplarzowa e-wydań jest prezentowana obok danych o dystrybucji papierowej wersji.

Przyjęte przez ZKDP rozwiązania pozwolą wydawcom, którzy oferują obok tradycyjnych wydań również wydania cyfrowe będące wierną kopią papierowych, prezentację danych o dystrybucji obu tych wersji. Jest to istotne dla wydawców w szczególności przy pozyskiwaniu reklamodawców. Regulamin obowiązuje od 1 stycznia br. Nowe dane o dystrybucji za styczeń uwzględniające e-wydania dla wydawców dzienników będziemy mogli zobaczyć pod koniec lutego, zaś dla wydawców czaspopism na początku kwietnia.

Potencjalnie najlepiej przygotowani są w tej chwili wydawcy czasopism o tematyce komputerowej, np. Computerworld dostępny w kiosku NewsStand, Gazeta Prawna oraz Trybuna Śląska, które spełniają ostre kryteria co najmniej stuprocentowej zgodności z wersjami papierowymi tytułów, narzucowne przez regulamin ZKDP.

Iwona Szczęsna, dyrektor biura ZKDP uważa, że pojawianie się regulacji sprawi, że coraz więcej wydawców będzie starało się dostosować do wymogów stawianych przez uzupełniony regulamin kontroli nakładu i dystrybucji prasy.

Więcej o cyfrowej prasie można przeczytać w artykule "Cyfrowa prasa: chwilowa moda czy przyszłość?"