Nowy ranking JMM

Jupiter Media Metrix opracowało ranking instytucji finansowych świadczących usługi on-line w oparciu o nowy wskaźnik efektywności ich serwisów WWW (CORE).

JMM wprowadził indeks bazujący na badaniu zachowania i działań klientów online banków i instytucji sprzedających usługi finansowe. Wskaźnik CORE (Złożony Wskaźnik Efektywności Online) bada i porównuje skuteczność ich internetowej oferty. Publikowany co kwartał wskaźnik będzie uwzględniał liczbę unikalnych użytkowników, intensywność korzystania przez nich ze stron WWW (ilość czasu spędzonego na stronie WWW), częstotliwość korzystania - liczbę wizyt w ciągu miesiąca, lojalność klientów i odsetek przejścia klientów off-line do on-line w przypadku danej firmy.

Kombinacja tych czynników daje indeks CORE. W pierwszym zestawieniu tego typu przygotowanym przez JMM, w kategorii bankowości na czele znalazły się serwisy BankofAmerica.com, WellsFargto.com i KeyBank.com. W kategorii brokerów usług finansowych na czele znajdują się razem E*Trade Financial Network i TDWaterhouse.com, znacznie wyprzedzając kolejne w rankingu firmy jak Sharebuilder.com, czy Fifelity.com. W pierwszej edycji rankingu, w kategorii bankowość pod uwagę wzięto 20 serwisów WWW, a w kategorii brokerów usług finansowych – 19 serwisów. JMM planuje rozszerzenie kolejnych wersji CORE o segment serwisów ubezpieczeń, płatności on-line i leasingu.

JMM poinformował także o wynikach w rozbiciu na składowe indeksu CORE. Najbardziej lojalnych klientów wśród badanych instytucji posiadają: w kategorii banków Key Bank, a w kategorii brokerów - Merill Lynch. Wskaźnik mierzy, jak często użytkownik działający w trybie „bezpiecznym” w danym serwisie odwiedza inne strony w tej samej kategorii, zarówno w trybie bezpiecznym jak i niezabezpieczonym. Tak więc oprócz obrazu lojalności użytkowników, indeks daje wyobrażenie o funkcjonalności serwisu. Częste wizyty użytkownika na innych serwisach świadczą o tym, że na „macierzystym” serwisie nie znajduje on wszystkich potrzebnych mu funkcjonalności. Do banków z najbardziej lojalnymi klientami online należą obok KeyBank.com także PNCBank.com, AmSouth.com. Wśród brokerów finansowych w czołówce za ML znalazły się ShareBuilder i CSFBDirect.

Wskaźnik intensywności korzystania z serwisu, odpowiadający liczbie minut spędzanej przez gościa danego serwisu dla bankowości ujawnia, ze KeyBank.com, BankOne.com i Fleet.com posiadają najbardziej intensywnie korzystających z serwisu gości. oparty jest na danych Media Metrix. W tej samej konkurencji wśród brokerów finansowych najwyższy indeks mają TDWaterhouse.com, PutnamInvestments.com i AmericanCentury. Natomiast BankofAmerica.com, WellsFargo Citibank i Chase prowadzą z kolei pod względem liczby unikalnych użytkowników.