Nowy prezes TPSA: wolę zarabiać niż oszczędzać

Maciej Witucki, nowy prezes Telekomunikacji Polskiej, otworzy III Forum na rzecz usług szerokopasmowych - największe w Polsce spotkanie poświęcone rynkowi broadbandowemu, organizowane przez tygodnik Computerworld. W swoim wystąpieniu powie, dlaczego rynek usług szerokopasmowych jest dzisiaj kluczowy dla całej grupy TP. Forum będzie {{a:HTTP://www.itvp.pl/forumuslug2006/}}transmitowane na żywo w internecie przez iTVP{{/a}}.

Nowy prezes TPSA: wolę zarabiać niż oszczędzać

Maciej Witucki, nowy prezes Telekomunikacji Polskiej

Filozofię nowego szefa grupy TP można by streścić w słowach - wolę zarabiać niż oszczędzać. Dlatego nowy prezes deklaruje, że zamiast cięć w budżecie i zasobach ludzkich, wolałby stawiać na jakość obsługi klienta i przyspieszenie tempa wprowadzania nowych usług na rynek. Nowy prezes TP obiecuje 100 dni spokoju, przed upływem których nie podejmie żadnych radykalnych decyzji kadrowych i biznesowych.

Linia miedziana, podstawowy składnik infrastruktury telekomunikacyjnej należącej do naszego największego operatora, ma być nośnikiem zintegrowanych usług - Maciej Witucki nie ukrywa, że tradycyjna telefonia komutowana strategicznie dla TP już właściwie nie istnieje, choć oczywiście nadal przynoście ogromną część przychodów. To zaś wymaga przekonania do nowych usług znacznie szerszej grupy klientów niż obecnego półtora miliona abonentów Neostrady. Chodzi bowiem o to, by wobec stałego spadku cen osiągnąć tak duży wzrost wielkości realizowanych usług, by nie dopuścić do spadku całkowitych przychodów.

Relacje z regulatorem

Jednym z priorytetowych zadań dla Macieja Wituckiego jest poprawa relacji Telekomunikacji Polskiej z regulatorem rynku. Nowy prezes TP podkreśla, że liczy tutaj na partnerstwo i zrozumienie przez regulatora roli tego operatora, jako podstawowego budowniczego infrastruktury telekomunikacyjnej w Polsce. Z Anna Streżyńską chciałby rozmawiać o wizji rozwoju telekomunikacyjnego w Polsce. Dla Macieja Wituckiego regulator jest w swoich działaniach bardziej nieprzewidywalny niż konkurencja, bowiem działa według innej, niebiznesowej logiki i przez to stanowi istotny czynnik ryzyka.

Niewiadomo, czy TP będzie inwestować w rozbudowę posiadanych łączy abonenckich. Maciej Witucki deklaruje jedynie, że chciałby być w stanie to robić. A niedostateczna liczba tych łączy ogranicza potencjalne grono użytkowników bardzo szybkiego dostępu do Internetu.

Zobacz III Forum!

Wystąpienie prezesa TP, jak i całe III Forum, będzie transmitowane przez iTVP - szerokopasmowe ramię Telewizji Polskiej.

Bieżące informacje i rozmowy z prelegentami Forum dostępne będą na stronach serwisu online tygodnika Computerworld.