Nowy portal efund.pl

Powstanie nowy portal efund.pl, którego zadaniem będzie dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Prezesem zarządu portalu efund.pl został Roman Lewszyk, obecny prezes OFI ( Obsługa Funduszy Inwestycyjnych), założyciela portalu.

Portal umożliwi inwestorom otwieranie rejestrów w funduszach inwestycyjnych, a także kupowanie i umarzanie jednostek uczestnictwa oraz dokonywanie konwersji między funduszami. Jak podaje Reuters, spółka podpisała także umowy z Invesco TFI i Pekao/Alliance TFI oraz listy intencyjne z Pioneer PPTFI i SEB TFI .

Obecnie OFI może dystrybuować drogą internetową jednostki uczestnictwa Górnośląskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Portal będzie utrzymywał się z prowizji od zawieranych transakcji.