Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowy portal efund.pl

Powstanie nowy portal efund.pl, którego zadaniem będzie dystrybucja jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

Prezesem zarządu portalu efund.pl został Roman Lewszyk, obecny prezes OFI ( Obsługa Funduszy Inwestycyjnych), założyciela portalu.

Portal umożliwi inwestorom otwieranie rejestrów w funduszach inwestycyjnych, a także kupowanie i umarzanie jednostek uczestnictwa oraz dokonywanie konwersji między funduszami. Jak podaje Reuters, spółka podpisała także umowy z Invesco TFI i Pekao/Alliance TFI oraz listy intencyjne z Pioneer PPTFI i SEB TFI .

Obecnie OFI może dystrybuować drogą internetową jednostki uczestnictwa Górnośląskiego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych.

Portal będzie utrzymywał się z prowizji od zawieranych transakcji.