Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowy portal KarieraNet.pl

Głównym zadaniem nowo utworzonego polskiego portalu pracy KarieraNet.pl jest pomoc doświadczonym pracownikom w dalszym rozwoju kariery zawodowej.

Portal KarieraNet.pl głównie adresowany jest do kadry menedżerskiej. Ale nie tylko. Jest również źródłem informacji dla osób zajmujących się zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Informacje zostały umieszczone w poszczególnych działach: Kalendarium, News&Trends, Kadry, Oferty Pracy, Ekspert Odpowiada oraz Artykuły.