Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowy partner Suna

AMG.net będzie świadczyć usługi doradcze i wdrożeniowe w zakresie rozwiązań oferowanych przez Sun Microsystems Polska.

Zawarta umowa dotyczy oprogramowania i sprzętu marki Sun. Firmy planują wspólną promocję oferowanych rozwiązań. AMG.net od kilku lat wdraża oprogramowanie działające w środowisku Solaris i tworzy autorskie aplikacje w technologii Java, m.in. system zarządzania treścią DynaXML 2.0 zgodny z J2EE. AMG.net uzyskała status Sun Solution Assosiates Provider.