Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowy kredyt dla Polkomtela

Deutsche Bank AG London i Bank Handlowy postawiły do dyspozycji Polkomtelowi (operatorowi PLUS GSM) 125 milionów euro i 495 milionów PLN. Jest to kredyt odnawialny, długoterminowy, który powinien zostać spłacony do końca 2006 r.

Oba banki są organizatorami kredytu. Jego zabezpieczeniem będą przyszłe dochody i majątek spółki. Mimo, iż sieć Plus GSM uzyskała zysk za pierwsze półrocze 2000 r., skumulowana strata z lat ubiegłych nie została jeszcze pokryta. Zysk netto spółki za pierwsze półrocze 2000 wyniósł 111,7 mln PLN. Z usług sieci Plus GSM korzysta obecnie ponad 2 mln użytkowników.

Kredyt zostanie przeznaczony na bieżące finansowanie działalności spółki, rozwój infrastruktury i nowych technologii i usług sieci Plus GSM. Tylko w bieżącym roku były to m. in. SurfPlus, czyli dostęp do Internetu w oparciu o protokół WAP, szybka transmisja danych, usługi dla klientów korporacyjnych zbudowane w oparciu o sieć inteligentną, a ostatnio również transmisja danych w technologii GPRS.