Nowy kredyt dla Polkomtela

Deutsche Bank AG London i Bank Handlowy postawiły do dyspozycji Polkomtelowi (operatorowi PLUS GSM) 125 milionów euro i 495 milionów PLN. Jest to kredyt odnawialny, długoterminowy, który powinien zostać spłacony do końca 2006 r.

Oba banki są organizatorami kredytu. Jego zabezpieczeniem będą przyszłe dochody i majątek spółki. Mimo, iż sieć Plus GSM uzyskała zysk za pierwsze półrocze 2000 r., skumulowana strata z lat ubiegłych nie została jeszcze pokryta. Zysk netto spółki za pierwsze półrocze 2000 wyniósł 111,7 mln PLN. Z usług sieci Plus GSM korzysta obecnie ponad 2 mln użytkowników.

Kredyt zostanie przeznaczony na bieżące finansowanie działalności spółki, rozwój infrastruktury i nowych technologii i usług sieci Plus GSM. Tylko w bieżącym roku były to m. in. SurfPlus, czyli dostęp do Internetu w oparciu o protokół WAP, szybka transmisja danych, usługi dla klientów korporacyjnych zbudowane w oparciu o sieć inteligentną, a ostatnio również transmisja danych w technologii GPRS.