Nowy kodeks etyczny IAB Polska

Interactive Advertising Bureau Polska opracowało Kodeks Etyczny w zakresie pozycjonowania stron internetowych. Dokument jest zbiorem zaleceń, mających na celu zdefiniowanie standardów jakościowych i etycznych działań prowadzonych przy pozycjonowaniu stron internetowych. Wylicza również typy działań uważanych za nieetyczne.

Korzystanie z nielegalnych technik pozycjonowania po to, aby zająć jak najwyższe lokaty w rankingu zapytań i dotrzeć do większej liczby internautów staje się coraz powszechniejszą praktyką. Stąd inicjatywa IAB stworzenia kodeksu etycznego, który regulowałby tę sferę.

Co robią specjaliści SEO

Specjaliści SEO (Search Engine Optimization) optymalizują witryny internetowe swoich klientów i ułatwiają w ten sposób dotarcie do nich określonym grupom internautów. Wprowadzony przez IAB Kodeks Etyczny SEO ma na celu stworzenie standardów i wysokiej jakości usług w zakresie pozycjonowania stron internetowych. Przestrzeganie zasad zawartych w kodeksie nie jest obowiązkowe, jednak potwierdza uczciwe postępowanie wobec Klienta i pozostawanie w całkowitej zgodzie z regulaminami wyszukiwarek oraz innych podmiotów związanych z SEO. Mamy nadzieję, że popularyzacja kodeksu przyczyni się do budowania profesjonalizmu polskich usług internetowych - powiedział Dominik Kaznowski, wiceprezes Zarządu IAB Polska.

Co mogą robić specjaliści SEO

Wśród najważniejszych zasad kodeksu znajdują się: przestrzeganie regulaminów wyszukiwarek oraz katalogów stron, przestrzeganie przepisów prawa autorskiego, nakaz przedstawiania wyłącznie prawdziwych informacji o własnych umiejętnościach i doświadczeniu w zakresie pozycjonowania stron, nakaz równorzędnego traktowania bezpośrednio konkurujących ze sobą klientów, nakaz ujawniania metodologii pozycjonowania na każde życzenie klienta, etc.

Czego nie mogą robić specjaliści SEO?

Jednocześnie IAB Polska zdefiniowało techniki uznane za nieetyczne w pozycjonowaniu stron internetowych. Ich wykorzystywanie w obrębie serwisu może przyczynić się do jego usunięcia z bazy danych wyszukiwarki lub katalogu przestrzegającego wytycznych kodeksu.

Do technik nieetycznych w zakresie pozycjonowania stron internetowych, według kodeksu należą m.in.: umyślne tworzenie struktur składniowych kodu HTML wbrew specyfikacji języka hipertekstowego, dostępnej pod adresemhttp://www.w3.org/, w celu podniesienia wartości strony w mechanizmach wyszukiwawczych; niewłaściwe wykorzystanie słów kluczowych; prezentowanie innego kodu źródłowego strony robotom wyszukiwarek i użytkownikom - w szczególności redaktorom katalogów na czas rejestracji wpisu - w celu osiągnięcia wyższych pozycji; przywłaszczanie całości lub części chronionego lub zoptymalizowanego kodu HTML z innych witryn internetowych, etc.

W skład grupy roboczej, która opracowała nowy kodeks weszli:

Maciej Gałecki (Digital One) - kierownik projektu, Marek Wozniak (netPR), Kalina Pieciun (Onet.pl), Monika Szymkowicz (Onet.pl), Piotr Kocjan (Netsprint), Artur Banach (Netsprint)i Grzegorz Borowski (Wirtualna Polska).

Wszyscy członkowie IAB Polska są zobowiązani do przestrzegania kodeksu.

Pełna wersja kodeksu etycznego oraz listy technik nieetycznych.