Nowy horyzont Hogi

Hoga przedstawiła nową strategię działania portalu i prognozy przychodów ze sprzedaży w 2002 roku. Hoga zmieni się w portal oferujący usługi informatyczne dla małych i średnich firm, przewiduje uzyskanie w br. 6,2 mln zł przychodów, a na początek 2003 roku - dodatniego wyniku brutto.

Zmianie profilu działalności towarzyszyć będzie w br. spadek wielkości sprzedaży z 6,7 mln zł w 2001. Znacznie obniżyć ma się jednak strata, która w ub. roku wyniosła 5,7 mln zł – nowa strategia przewiduje uzyskanie w styczniu 2003 roku dodatniego wyniku sprzedaży brutto. Podstawą nowej strategii jest zmiana formuły portalu horyzontalnego na portal usługowy, który ma prowadzić sprzedaż sprzętu i oprogramowania dla małych i średnich firm. Ponadto Hoga będzie prowadzić działalność w zakresie tworzenia aplikacji internetowych oraz oferowania i wdrażania systemów ERP. Docelowo Hoga chce w tym segmencie działalności współpracować z firmami z grupy WASKO, swego głównego udziałowca, przy realizacji systemów informatycznych oraz w charakterze podwykonawcy. Od pierwszego kwietnia zmieni się wygląd strony głównej portalu: rozbudowany zostanie segment usługowy, zniknie natomiast większość z obecnych 61 serwisów tematycznych.

W ramach rozwoju usług przewidywane jest w najbliższym czasie powiększanie oferty hostingowej w domenie WebSerwer.pl oraz usług tworzenia stron WWW. Hoga zapowiada ponadto „ograniczanie kosztów bieżącej działalności” oraz „reorganizację i dostosowanie kadry pracowniczej do przyjętych założeń”. Ponadto wczoraj Hoga poinformowała o zawarciu umowę o współpracy z Crowley Data, na dystrybucję usług transmisji danych w sieci Datastar.

Bezpośrednio po ogłoszeniu strategii i prognoz, przed godziną 11 notowania Hogi na GPW wzrosły o ponad 3%.