Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowy horyzont Hogi

Hoga przedstawiła nową strategię działania portalu i prognozy przychodów ze sprzedaży w 2002 roku. Hoga zmieni się w portal oferujący usługi informatyczne dla małych i średnich firm, przewiduje uzyskanie w br. 6,2 mln zł przychodów, a na początek 2003 roku - dodatniego wyniku brutto.

Zmianie profilu działalności towarzyszyć będzie w br. spadek wielkości sprzedaży z 6,7 mln zł w 2001. Znacznie obniżyć ma się jednak strata, która w ub. roku wyniosła 5,7 mln zł – nowa strategia przewiduje uzyskanie w styczniu 2003 roku dodatniego wyniku sprzedaży brutto. Podstawą nowej strategii jest zmiana formuły portalu horyzontalnego na portal usługowy, który ma prowadzić sprzedaż sprzętu i oprogramowania dla małych i średnich firm. Ponadto Hoga będzie prowadzić działalność w zakresie tworzenia aplikacji internetowych oraz oferowania i wdrażania systemów ERP. Docelowo Hoga chce w tym segmencie działalności współpracować z firmami z grupy WASKO, swego głównego udziałowca, przy realizacji systemów informatycznych oraz w charakterze podwykonawcy. Od pierwszego kwietnia zmieni się wygląd strony głównej portalu: rozbudowany zostanie segment usługowy, zniknie natomiast większość z obecnych 61 serwisów tematycznych.

W ramach rozwoju usług przewidywane jest w najbliższym czasie powiększanie oferty hostingowej w domenie WebSerwer.pl oraz usług tworzenia stron WWW. Hoga zapowiada ponadto „ograniczanie kosztów bieżącej działalności” oraz „reorganizację i dostosowanie kadry pracowniczej do przyjętych założeń”. Ponadto wczoraj Hoga poinformowała o zawarciu umowę o współpracy z Crowley Data, na dystrybucję usług transmisji danych w sieci Datastar.

Bezpośrednio po ogłoszeniu strategii i prognoz, przed godziną 11 notowania Hogi na GPW wzrosły o ponad 3%.