Nowy dział w MRM Worldwide

Zakończył się trwający rok proces wydzielania ze struktur MRM zespołu odpowiadającego za zarządzanie projektami. W efekcie od 1 sierpnia w strukturze agencji pojawił się dział Project Management.

Zadaniem nowego działu jest udoskonalenie procesów, które zachodzą podczas realizacji prac dla klientów. Członkowie zespołu Project Management nadzorują realizację projektów na poziomie agencji.

Szefem zespołu Project Management jest Maciej Maciejewski, który awansował na stanowisko Process&Quality Directora. "Głównym celem jaki stawiam sobie i osobom tworzącym dział Project Management jest rozwój naszych kompetencji w obszarze skutecznego zarządzania projektami realizowanymi w MRM" - mówi Maciej Maciejewski.