Nowy bank internetowy

Oferta Nordea-Solo jest skierowana na razie do klientów indywidualnych. System elektronicznej bankowości dla nowego wirtualnego banku stworzyło Infovide.

Pomimo, że Nordea działa już na świecie w sektorze elektornicznej bankowości, w Polsce nie zastosowano gotowego systemu. Nowe rozwiązanie, Bankowość Elektroniczna Nordea, zostało stworzone przy współpracy z Infovide.

System typu Contact Center pozwala klientom korzystać z usług banku poprzez różne kanały elektroniczne m.in. poprzez Internet, SMS. Oferta Nordea-Solo jest obecnie kierowane do klientów indywidualnych, ale wkrótce rozpocznie się obsługa małych i średnich przedsiębiorstw.

Proces logowania się oraz potwierdzenie realizacji każdej operacji wymaga podania przez klienta unikalnego hasła pobieranego z karty uwierzytelniającej lub z generatora haseł, tzw. token’a. Raz wykorzystane hasło nigdy więcej nie jest używane. Wybór sposobu uwierzytelniania należy do klienta, który może zdecydować się na jedno z dwóch powyższych rozwiązań.

Grupa Nordea wprowadza usługi zdalnego dostępu do rachunku bankowego od początku lat osiemdziesiątych (1982 r. - bankowość przez telefon, 1984 r. - home banking, 1992 r. - GSM banking, 1996 r. - bankowość internetowa, 1998 r. - telewizja interaktywna, 1999 r. - WAP).

Obecnie z usług bankowości elektronicznej grupy korzysta 2,3 mln klientów banku (na ok. 9 mln ogólnej liczby klientów), w tym prawie milion Finów (liczba klientów Nordei w Finlandii: 3 mln).