Nowy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pełni dr Wojciech Rafał Wiewiórowski. 4 sierpnia 2010 r rozpoczął on 4-letnią kadencję na tym stanowisku. Chce w tym czasie m.in. uregulować zasady funkcjonowania serwisów społecznościowych i sieci semantycznych.

Nowy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Wojciech Rafał Wiewiórowski, doktor nauk prawnych, od października 2008 r. pełnił stanowisko dyrektora Departamentu Informatyzacji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W 2010 r. został powołany do składu Rady Archiwalnej przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Europejskiego.

Pełniąc funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych Wiewiórowski chce uregulować zasady funkcjonowania serwisów społecznościowych, sieci semantycznych, tzw. Internetu przedmiotów, wyszukiwarek i domyślnych ustawień przeglądarek, tak by chronić dane osobowe i prawo do prywatności każdego obywatela.

Wśród innych ważnych zagadnień wymienia przegląd ustawodawstwa w tym zakresie. To zadanie Wojciech Wiewiórowski chciałby realizować we współpracy z organizacjami społecznymi i środowiskiem naukowym.