Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

„Nowoczesne Zarządzanie” - nowy numer magazynu B2B wydawanego przez Comarch

Ukazał się kolejny numer bezpłatnego magazynu B2B wydawanego przez Comarch – „Nowoczesne Zarządzanie”. Na sześćdziesięciu stronach wydawnictwa najlepsi konsultanci Sektora ERP firmy Comarch oraz zaproszeni eksperci prezentują trendy w biznesie, obok których w 2014 roku żaden przedsiębiorca nie może przejść obojętnie.

„Nowoczesne Zarządzanie” - nowy numer magazynu B2B wydawanego przez Comarch

Nad głowami drony, na nosie okulary rozszerzonej rzeczywistości, na ciele i w elementach ubrania wearable technologies, w domach, a nawet szpitalach trójwymiarowe drukarki, no i obecne już wszędzie w zalanym informacjami świecie Internet of Everythings – Big Data oraz cloud computing... Co jeszcze nas czeka w 2014 roku? Odpowiedzi na pytanie, co mogą nam przynieść najbliższe miesiące, szukajcie w najnowszym numerze „Nowoczesnego Zarządzania” – mówi Łukasz Majewski, redaktor naczelny magazynu „Nowoczesne Zarządzanie”.

Najnowszy numer magazynu można przeczytać oraz pobrać w postaci pliku PDF z poziomu strony internetowej www.NZ.Comarch.pl.

„Content is king, but distribution is queen” głosi branżowe hasło. W dobie ciągłego głodu informacji przedsiębiorcy szukają praktycznych podpowiedzi, jak uwalniać możliwości swoich firm. Równie ważna jak treść staje się forma podania. Dlatego zostawiamy naszym czytelnikom pełną swobodę – mogą skorzystać z magazynu w wersji drukowanej, elektronicznej, a także mobilnej – mówi Magdalena Grochala, redaktor magazynu „Nowoczesne Zarządzanie”.

„Nowoczesne Zarządzanie” dostarcza przedsiębiorcom praktycznych informacji i wskazówek, które pozwalają usprawnić każdy biznes. Głównym celem wydawnictwa jest dzielenie się z czytelnikami wiedzą i doświadczeniem biznesowym. Artykuły skupiają się na takich zagadnieniach, jak zarządzanie firmą, nowoczesne technologie, finansowanie, e-commerce, przedsiębiorczość oraz komunikacja.

Magazyn trafia do kadry zarządzającej polskich przedsiębiorstw. W przeprowadzonych w ubiegłym roku badaniach czytelnicy bardzo pozytywnie ocenili zarówno tematykę, jak i treści „Nowoczesnego Zarządzania”. 100 proc. czytelników zadeklarowało zadowolenie z czasopisma, a 97 proc. gotowość zarekomendowania go innym osobom. Respondenci czytający magazyn wysoko ocenili przydatność wszystkich rubryk czasopisma (średnia ocena na poziomie 2,4 w trzystopniowej skali).