Nowi pełnomocnicy zarządu w MCI Management

Zarząd spółki MCI Managemnet S.A. powołał dwóch nowych prokurentów.

Andrzej Jasieniecki jest jednym z dwóch nowych prokurentów. Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od czerwca 2002 roku związany z Grupą MCI Management S.A., początkowo jako analityk inwestycyjny, a od stycznia 2004 roku jako menadżer inwestycyjny.

Drugim prokurentem został Roman Cisek, absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Związany z Grupą MCI Management S.A. od lutego 2003 roku, początkowo jako analityk finansowy, a od stycznia 2004 roku jako kontroler finansowy. W okresie lipiec 2003 - wrzesień 2004 pełnił również funkcję kontrolera finansowego w Travelplanet.pl S.A., spółce portfelowej funduszu MCI Management.

Prokurenci, jako pełnomocnicy zarządu spółki, mają prawo do składania oświadczeń woli w imieniu i na rzecz spółki. Uprawnienia prokurenta ograniczone są jedynie w następującym zakresie: sprzedaż spółki, rozwiązanie spółki lub sprzedaż czy obciążenie nieruchomości będącej własnością spółki.

Dotychczasowy dyrektor finansowy i prokurent spółki - Tomasz Czuczos - od 1 stycznia 2005 roku objął funkcję dyrektora inwestycyjnego MCI, odpowiedzialnego za nadzór wybranych spółek portfela inwestycyjnego i realizacje nowych inwestycji funduszu.