Nowi członkowie nakręcają wzrost gospodarczy Unii

Komisja Gospodarcza na Europę ONZ przedstawiła prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. W 2004 i 2005 roku wzrost PKB dziesięciu nowych krajów członkowskich wynosił 4,5%, o 2 punkty proc. więcej niż w przypadku krajów "starej" Piętnastki.

Raport ONZ przewiduje, że Europa Wschodnia i kraje dawnego Związku Radzieckiego będą najsilniejszymi motorami wzrostu gospodarczego w Europie. W krajach strefy euro PKB ma wzrosnąć o 1,75% w 2004 i o 2% w roku 2005. W Wielkiej Brytanii wzrost wynieść ma 3% w 2004 roku. Prognoza ONZ dla całej Unii Europejskiej przewiduje 2,2-proc. wzrost i 2,4% w 2005 roku.

Estonia, Litwa i Łotwa zostały w raporcie określone jako "najszybciej rosnący region w Europie"; do grona prymusów w tym względzie prognoza zalicza także Polskę, Węgry, Czechy i Słowację. Szybko będą także rosły gospodarki krajów południowo-wschodniej części kontynentu; Bułgaria i Rumunia mają odnotować 5-proc. wzrosty PKB w 2004 i 2005 roku, w 2004 gospodarka Turcji ma wzrosnąć o 7%, w Chorwacji PKB wzrośnie 4%.