Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowi członkowie nakręcają wzrost gospodarczy Unii

Komisja Gospodarcza na Europę ONZ przedstawiła prognozy dotyczące wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. W 2004 i 2005 roku wzrost PKB dziesięciu nowych krajów członkowskich wynosił 4,5%, o 2 punkty proc. więcej niż w przypadku krajów "starej" Piętnastki.

Raport ONZ przewiduje, że Europa Wschodnia i kraje dawnego Związku Radzieckiego będą najsilniejszymi motorami wzrostu gospodarczego w Europie. W krajach strefy euro PKB ma wzrosnąć o 1,75% w 2004 i o 2% w roku 2005. W Wielkiej Brytanii wzrost wynieść ma 3% w 2004 roku. Prognoza ONZ dla całej Unii Europejskiej przewiduje 2,2-proc. wzrost i 2,4% w 2005 roku.

Estonia, Litwa i Łotwa zostały w raporcie określone jako "najszybciej rosnący region w Europie"; do grona prymusów w tym względzie prognoza zalicza także Polskę, Węgry, Czechy i Słowację. Szybko będą także rosły gospodarki krajów południowo-wschodniej części kontynentu; Bułgaria i Rumunia mają odnotować 5-proc. wzrosty PKB w 2004 i 2005 roku, w 2004 gospodarka Turcji ma wzrosnąć o 7%, w Chorwacji PKB wzrośnie 4%.