Nowelizacja prawa autorskiego

Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którą rząd przedłożył w czerwcu br.

Celem nowelizacji było dostosowanie polskiego prawa do norm Światowej Organizacji Własności Intelektualnej – (World Intelectual Property Organization). Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadził Sejm jest określenie pola eksploatacji utworów artystycznych, wykonań i fonogramów, związanego z upublicznieniem ich w Sieci. Nadawcy uzyskali m.in. prawo do decydowania, czy ich sygnał można transmitować w Internecie. Dotychczas prawo nie regulowało tej kwestii i praktycznie każdy za pomocą odbiornika i komputera podłączonego do sieci, transmitować w Internecie audycje radiowe i telewizyjne.

Warto przypomnieć, że niedawno powołana przez rząd brytyjski Komisja ds. Praw do Własności Intelektualnej (CIPR) przedstawiła raport "Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy". Komisja przestrzega w nim kraje rozwijające się przed podpisywaniem traktatów dotyczących praw intelektualnych, takich jak WIPO. W raporcie wskazuje się, że bardziej liberalne podejście do kwestii zabezpieczenia własności intelektualnej pozwala na upowszechnienie wiedzy i efektów jej wykorzystania w krajach rozwijających się.