Every year, collectors and enthusiasts wonder what Products Rolex will launch, and the extra months of speculation have only magnified the process this year. New are always exciting, but it seems to be forgotten that the brand also discontinues a few models each year - and the most important tend to be those that are removed from the catalogue.

Nowelizacja prawa autorskiego

Sejm przyjął nowelizację ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, którą rząd przedłożył w czerwcu br.

Celem nowelizacji było dostosowanie polskiego prawa do norm Światowej Organizacji Własności Intelektualnej – (World Intelectual Property Organization). Jedną z najważniejszych zmian, jakie wprowadził Sejm jest określenie pola eksploatacji utworów artystycznych, wykonań i fonogramów, związanego z upublicznieniem ich w Sieci. Nadawcy uzyskali m.in. prawo do decydowania, czy ich sygnał można transmitować w Internecie. Dotychczas prawo nie regulowało tej kwestii i praktycznie każdy za pomocą odbiornika i komputera podłączonego do sieci, transmitować w Internecie audycje radiowe i telewizyjne.

Warto przypomnieć, że niedawno powołana przez rząd brytyjski Komisja ds. Praw do Własności Intelektualnej (CIPR) przedstawiła raport "Integrating Intellectual Property Rights and Development Policy". Komisja przestrzega w nim kraje rozwijające się przed podpisywaniem traktatów dotyczących praw intelektualnych, takich jak WIPO. W raporcie wskazuje się, że bardziej liberalne podejście do kwestii zabezpieczenia własności intelektualnej pozwala na upowszechnienie wiedzy i efektów jej wykorzystania w krajach rozwijających się.